Debatt

Karlshamnslinjen kan sätta fler i arbete

Magnus Gärdebring Oppositionsråd (M) Magnus Sandgren Vice gruppledare (M) Elin Petersson Vice gruppledare (M) ,
Foto:50080

I Moderaterna skuggbudget i Karlshamn lanserar vi något vi kallar för Karlshamnslinjen.

Syftet är att fler Karlshamnsbor ska kunna försörja sig, utvecklas och växa av egen kraft. Vi sätter jobben främst. Med fler jobb minskar utanförskapet och det blir mer resurser till vård, skola och omsorg. Ett starkt Karlshamn börjar med jobben. När fler arbetar läggs grunden för en trygg gemensam välfärd. Därför ska arbetslinjen utvecklas i Karlshamn, inte avvecklas.

De senaste åren har behovet av försörjningsstöd ökat drastiskt i Karlshamn och utanförskapet måste pressas tillbaka och vägen tillbaka går via jobben.

Att ge rätt verktyg till näringslivet är avgörande för att fler jobb skapas så att Karlshamn kan fungera för alla och bli en växande kommun med stark ekonomi framöver. Vi vill stoppa utvecklingen av behovet av försörjningsstöd.

Allt välstånd bygger på att det finns företagare och företag som växer, att det finns nyföretagande och på att det finns entreprenörer. Fler företag ger fler jobb, vilket gör att fler medborgare får arbete och i sin tur betalar skatt till välfärden. Det är därför viktigt att kommunen ger maximalt stöd till nyföretagande.

Kommunen ska satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger alla inträde till ett riktigt arbete. Alla jobb behövs, eftersom alla människor behövs. Praktikplatser, feriejobb, arbetsprövning, akademikerspår, lärlingsplatser – allt måste prövas som kan ger arbete. Försörjningsstöd ska alltid ges med villkor att man deltar i jobbskapande aktiviteter. I avvaktan på att staten tar ansvar för att nyanländas kompetens valideras och tas tillvara ska kommunen tillsammans med arbetsgivare i privat och offentlig sektor exempelvis skapa ett valideringsråd för individbedömning. Kommunens flyktingmottagande ska innebära en tydligare arbets- och utbildningslinje.

Som nyanländ bör man få tydliga krav och förväntas ta eget ansvar tidigt i etableringsprocessen. I stället för att söka ekonomiskt bistånd hos kommunen i väntan på statens utbetalning bör man kunna ta ett etableringslån i stället. Man ska betala tillbaka direkt till kommunen när utbetalningen från staten sker. Det blir då inget glapp men inte heller dubbla bidrag. Den viktigaste frågan för Moderaterna i Karlshamn är fler nya jobb, växande företag och fler företagare. För att det ska bli verkligt krävs hårt arbete från kommunen, Arbetsförmedlingen och näringslivet. Vi vill att det ska vara enkelt att ta sig ut ur ett bidragsberoende eller flytta till Karlshamn, för här finns det jobb. Det kräver ett enormt omfattande arbete och vi är beredda att ta oss an den utmaningen. Vi kallar vår jobbpolitik för Karlshamnlinjen – den nya arbetslinjen.