Debatt

Karlshamn, hämta inspiration från Karlskrona om torget

Debatt Artikeln publicerades

Samma inställning till stadens centrala torg som i Karlskrona skulle jag vilja se hos torgplanerarna i Karlshamn, där torget i dag alltså hotar att alltmer bli en enda stor bilparkering.

Vid måndagens kommunfullmäktige i Karlshamn debatterades parkeringsavgifterna, framförallt de på stortorget i Karlshamn, vilka många politiker tycktes anse vara det viktigaste för stadens invånare.

Som motvikt kan tas Hans Juhlins insändare i BLT (den 4 april), där han beskriver sin åsikt att en levande stad är en stad, där människan står i fokus i stället för bilar och bilparkeringar i de mest centrala lägena.

Jag instämmer helt med Juhlin i denna fråga. Juhlins insändare inriktar sig på Karlskrona, där han, i polemik med Peter Öjerskog, vill se Stortorget som ett ”exklusivt vardagsrum med fler sittplatser, träd och grönska”.

Samma inställning till stadens centrala torg skulle jag vilja se hos torgplanerarna i Karlshamn, där torget i dag alltså hotar att alltmer bli en enda stor bilparkering.

Vad jag önskar för torget i Karlshamn är en förändring av detta läge.

För flera år sedan togs busshållplatserna på Karlshamns torg bort och bussarna slutade trafikera centrum av staden. En orsak till detta sades då vara att stadens rådhus inte tålde skakningarna från de bussar, som då passerade på Rådhusgatan.

Men fortfarande tillåts alltså de allt fler bilarna att köra längs med rådhuset, på Rådhusgatan. Och där, på torgets sida mot rådhuset, ligger bilparkeringsplatser, liksom på torgets sida mot Kungsgatan, där det tidigare fanns busshållplatser.

För att förvandla torget i Karlshamn till ett levande centrum med människan i fokus, skulle följande åtgärder behövas:

1. Stäng av Rådhusgatan mellan Kungsgatan och Drottninggatan (alltså delen mellan Rådhuset och torget).

2. Lägg ner alla parkeringsplatser som vetter mot Rådhuset.

3. Riv upp beläggningen både på gatan framför rådhuset och på den nuvarande parkeringsytan på torgets rådhussida och anlägg gräsmatta och plantera buskar och annan växtlighet (till exempel vinbärs- och hallonbuskar) samt ställ ut bänkar och bord.

4. Anlägg stora parkeringsplatser/parkeringshus vid stadens infarter, exempelvis utanför Hinsetunneln, under E22:an vid McDonalds samt vid östra infarten.

5. Återinför busshållplatserna på torget mot Kungsgatan (mittemot Willys) och trafikera dem med mindre, eldrivna (eller annat miljövänligt drivmedel) bussar, som körs mellan de stora infartsparkeringarna och centrum.

6. Lägg om de ordinarie busslinjerna i Blekingetrafiken, så att dessa också trafikerar torgets hållplatser.

7. Restaurera den byggnad som finns på torget. Bygg till en våning och öppna exempelvis kafé och turistbyrå där, utöver de nuvarande mötesplatserna och glasskiosken

Med hjälp av dessa åtgärder skulle flera fördelar vinnas, som att biltrafiken i staden skulle minska, vilket skulle ge mindre föroreningar, fler människor skulle vistas på torget och mötas, ta en fika vid borden i grönskan, och torghandeln skulle kunna blomstra.

Solvig Johansson, Karshamn

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.