Debatt

Jordbruksmark utrotas

E22 Artikeln publicerades
Foto: Staffan Lindbom

När Trafikverket nu har presenterat sin vägplan står det klart att denna statliga myndighet inte bryr sig det minsta om den livsmedelsstrategi som regeringen presenterat.

Livsmedelsstrategin säger att vi ska öka vår egen livsmedelsproduktion i Sverige. Detta samtidigt som utredningarna om hur illa vi skulle klara en kris avlöser varandra.

Med sin plan för nya E22 förbereder Trafikverket den största utrotningen av jordbruksmark i modern tid i Blekinges historia. Gäller inte regeringens direktiv alla myndigheter, eller är det så att den socialdemokratiska regeringen egentligen inte har något att säga till om när Trafikverkets tjänstemän ritar vår infrastruktur för framtiden?

I Trafikverkets vägplan har man varit väldigt mån om att skydda fornlämningar, bergsholmar, gamla träd med mera men att utrota jordbruksmark i gigantisk skala är inget problem. Något som är lätt när all mark har lika värde i trafikverkets beräkningar.

Det viktiga för framtiden är ju värdet att kunna producera mat till en ständigt ökande befolkning, något som tyvärr inte finns med i Trafikverkets värderingar.

Som vi även har kunnat läsa i medierna säger Patrik Hansson (S) att Socialdemokraterna vill bygga industriområden, rastplatser och bostäder i anslutning till de nya trafikplatserna som alla ligger på odlingsbar jordbruksmark. Frågan är, vad vill Socialdemokraterna och Trafikverket att vi ska äta i framtiden? Frågan är inte om vi ska låta bli att bygga vägar, bostäder och industriområden utan frågan är om vilken mark som är viktigast att bevara för framtiden.

Billy Åkerström

Kristdemokraterna Karlskrona