Debatt

Jag ber er, tänk om om kulturhuset

Debatt Artikeln publicerades
Dorte Mandrup har struntat i anvisningarna och förslaget har ingen harmonisering till Stortorgets miljö.
Dorte Mandrup har struntat i anvisningarna och förslaget har ingen harmonisering till Stortorgets miljö.

Juryn borde inte antagit Dorte Mandrups förslag till kulturhus. Det avviker för mycket från programmets krav. Jag ber er: avbryt projektet med Dorte Mandrup. Anlita en oberoende arkitektfirma som objektivt kan göra en sammanställning av förutsättningarna.

Jag har studerat vårt nya kulturhus. Tävlingsprogrammet är väl genomarbetat och har en hög ambitionsnivå. Programmet anger också en önskvärd yta av 6 000 kvadratmeter. I programmet läggs stor vikt vid anpassningen till Stortorgets miljö. Tävlingsprogrammet innehåller tydliga anvisningar om anpassning till befintliga byggnader.

Citat ”Fredrikskyrkan är mycket betydelsefull för stadens siluett och det nya kulturhuset skall inte konkurrera med kyrkan som siluett i staden”, ”Byggnaden skall utformas med stor omstorg om gestaltning och stadsmiljö” och ”Byggnadens volym, fasadutformning, och relation till Stortorget ska samspela med övrig bebyggelse.”

Men Dorte Mandrup har struntat i anvisningarna. Förslaget har ingen harmonisering till Stortorgets miljö. Tävlingsprogrammet anger 6 070 kvadratmeter lokalyta, Dorte Mandrup redovisar 4 450 kvadratmeter, alltså saknas 25 procent lokalyta. Utöver angiven lokalyta tillkommer ytor för in- och utlastning, passager, trappor, hissar, nödutgångar, VVS, data. Ytorna räcker inte till i Dorte Mandrups förslag, de har struntat i ytkravet.

Juryn borde inte antagit det här förslaget. Det avviker för mycket från programmets krav. Arkitekt Peter Salander gjorde ett påpekande i BLT den 28 november 2018. Samtliga förslag inklusive arkitekt Bengt Hellborgs miljöanpassade byggnadsförslag blir för höga och dominerar Stortorget. Tomten är för liten, huset blir för högt. Detta borde förvaltningens sakkunniga insett efter att lokalytorna fastställts. Projektet skulle avbrutits. Dorte Mandrups förslag som inte uppfyller tävlingsprogrammet krav på miljöanpassning och krav på lokalytor borde medfört att juryn inte skulle antagit förslaget.

Som underlag för mina påpekanden hänvisar jag till tävlingsprogrammet och till Peter Salanders utvärdering av förslagen i BLT den 18 april 2019.

Bygg i stället ett nytt bibliotek på gamla posthustomten, använd det gamla biblioteket till del av övriga ytor i tävlingsprogrammet. Bengt Hellborgs skiss kan användas, eller den nuvarande byggnadens utformning. Den är bra. Förslaget är billigt men inte bra.

Kommunen äger två tomter i kvarteret Sjöstjärnan: Sjöstjärnan 1 och 2, med adresserna Södra Kungsgatan 2 och 4. Tomterna gränsar mot varandra och har en sammanlagt yta av 3 553 kvadratmeter. Avståndet till torget är cirka 30 meter. Dessa förutsättningar är otroligt bra.

Dessutom har byggnaden har ingen eller minimal påverkan på Stortorgets miljö och lokalytkraven kan genomföras. Konventionell byggnadsmetod kan används, tegel och betong blir billigare. Exponering mot Stortorget med en fasadskylt ”Kulturhuset Karls Drottning”. Entré, endera genom gamla posthuset eller från Södra Kungsgatans östra körbana. Västra körbanan får dubbelriktas. Detta förslag är bättre än det antagna.

Avbryt projektet med Dorte Mandrup. Anlita en oberoende arkitektfirma som objektivt kan göra en sammanställning av förutsättningarna. Kommunen har anslagit 200 miljoner kronor av medborgarnas skattepengar till kulturhuset. Då skall det vara bra!

Med åren har jag blivit äldre och kan konstatera att det är svårt att tänka om, men ibland är det nödvändigt. Ödmjukast jag Er ber. Fast rösten är matt. Kom, lägg Dortes förslag i min hatt.

Gunnar Hellqvist

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.