Debatt

Inkomstgapet blir allt större

INTERNATIONELLA Artikeln publicerades

En vd = 66 undersköterskor. Inkomstskillnaderna i Sverige är större än någonsin tidigare. Det märks inte minst om du jämför vad den ekonomiska eliten tjänar på en månad jämfört med en kvinna i ett vanligt vårdyrke.

KVINNODAGEN

I ett svenskt storföretag tjänar en vd lika mycket som 66 undersköterskor. Så här vill vi inte ha det. Så här kan vi inte ha det. Kvinnor har lägre löner, lägre inkomster och lägre pensioner än män. Det är inget nytt. Otrygga anställningar och deltidsarbete är vanligare bland kvinnor än bland män. Det ger lägre inkomst och vid arbetslivets slut, en lägre pension. Kvinnor får ut 67 procent av mäns pension.

För Vänsterpartiet är det därför en självklarhet att vi måste införa rätt till heltid och ta bort anställningsformen allmän visstid. Kvinnor måste ges rätten att ha en lön att leva på. Att kunna försörja sig på sin lön är A och O för att ha makten över sitt eget liv. Det är ingen hemlighet att det är färre kvinnor än män som kan det.

Fortfarande är det så att det är vanligare att kvinnor är beroende av sin partner för försörjning, än vad det är bland män. Tro det eller ej men det skiljer i snitt 4 200 kronor i månaden i lön mellan kvinnor och män. Omräknat i arbetstid och på en arbetsdag mellan klockan 8 och 17 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:00. Varje dag. Huvudorsaken är att arbetslivet är starkt könssegregerat och att de yrken och branscher som domineras av män tenderar att vara högre avlönade än de kvinnodominerade. Det lönegapet är det hög tid att täppa till.

Vänsterpartiet verkar för en ekonomi som är bra för alla, inte bara några få. Kommuner och landsting runt om i Sverige är stora arbetsgivare och dess arbetskraft består av hundratusentals kvinnor som är i behov av trygga anställningar med en lön om går att leva på. För att kunna höja löner och anställa tillräckligt med arbetskamrater behövs pengar. För att det ska bli verklighet måste de som har mest bidra mer. Vi måste bort från dagens skattesystem som är riggat för de rika. I dag gynnas den som har egendomar och inkomster från annat än arbete. Det är helt skattefritt att ärva, att få gåvor och att äga dyra saker. Så kan vi inte ha det.

Dina och mina skattepengar ska gå till en vård och omsorg som både levererar vård efter behov och till löner som går att leva på. Inte till vinster i privata fickor. Så kan undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare få löner i nivå med manliga kollegor i andra branscher.Det är så vi möter framtiden och det är så vi utformar ett modernt, hållbart arbetsliv.

Emma Hilborn och Åsa Gyberg-Karlsson

Vänsterpartiet Karlskrona