Debatt

Ingen samhällspolitisk organisation

Lars Karlsson
"Kyrkan är inte en förening och inte ett parti. Kyrkan är inte heller en samhällsfunktion som till exempel kommunen. Kyrkan är ett trossamfund och vägleds i sin verksamhet av kyrkans bekännelseskrifter som präster och förtroendevalda har att förhålla sig till." 2 bilder
Foto:Bengt Pettersson
"Kyrkan är inte en förening och inte ett parti. Kyrkan är inte heller en samhällsfunktion som till exempel kommunen. Kyrkan är ett trossamfund och vägleds i sin verksamhet av kyrkans bekännelseskrifter som präster och förtroendevalda har att förhålla sig till."

Ronneby församling har gynnats med att få en kyrkoherde, Gunnel Alvhäll, som på ett föredömligt och uppskattat sätt sköter sitt ämbete. Hon medverkade helt nyligen under Kallingedagen vid kyrkan på orten där en rad lokala föreningar och grupper visade upp sina aktiviteter. Arrangemanget väckte ett positivt gensvar.

I det lokala församlingsbladet har Gunnel Alvhäll på ett klargörande sätt redovisat för vad kyrkan är och hur den skall fungera. Det är uppgifter som kan tyckas vara självklara men det är uppenbarligen motiverat att påminna om dem.

Kyrkan är ett trossamfund och vägleds i sin verksamhet av kyrkans bekännelseskrifter som präster och förtroendevalda har att förhålla sig till.

Kyrkan är något mer än en demokratisk organisation, skriver Gunnel Alvhäll. Kyrkan är inte en förening. Kyrkan är inte ett parti. Kyrkan är inte heller en samhällsfunktion som till exempel kommunen.

Det finns krafter som vill göra om kyrkan till en samhällspolitisk organisation. Författaren Johan Sundeen har i sin bok "68-kyrkan" redovisat för hur ett antal centralt placerade personer har arbetat för detta. Deras verksamhet har i hög grad skadat kyrkan.

Kyrkan skall vara verksam i samhället men enligt de grundläggande reglerna för kyrkans verksamhet skall man inte bedriva någon samhällspolitisk eller självklart inte någon partipolitisk verksamhet. Detta kan tyckas som om detta inte skulle behöva ifrågasättas. Så är det dock inte för till exempel biskop Eva Brunne som driver samhällspolitiska och partipolitiska frågor.

Lokala eftersägare som ägnas sig åt att förtala personer som ställer upp i kyrkovalet bör bemötas på det sätt de förtjänas. Vi andra kan fortsätta att uppskatta att Ronneby församling fått en kyrkoherde som församlingen förtjänar.