Debatt

Hela vårdkedjan behöver stärkas

POLITIK Artikeln publicerades

Väntetider i vården är ett problem i hela sjukvården och vi delar den uppfattning som centerpartisterna Ingrid Hermansson och Silke Jacob framförde i en debattartikel i början av december. Väntetiderna i vården behöver kortas.

Väntetiderna i vården behöver kortas. Hela vård­kedjan måste stärkas och säkras, alltså i princip samt­liga vårdnivåer.
Foto: isabell Höjman/TT
Väntetiderna i vården behöver kortas. Hela vård­kedjan måste stärkas och säkras, alltså i princip samt­liga vårdnivåer.

Men att som dessa politiker tro, att en “quick fix” i form av mer riktade statsbidrag ska lösa det, är inte att vara ödmjuk inför uppgiften. Hela vårdkedjan måste stärkas och säkras, alltså i princip samtliga vårdnivåer.

Finansiering är ett av de problem som psykiatrin brottas med, men en ännu större utmaning är rekrytering och bemanning. Här krävs att en rad olika faktorer samverkar. Hela Blekinge måste vara attraktivt att jobba och bo i, arbetsmiljön måste vara god och givande, möjlighet till kompetensutveckling måste finnas. Vi tycker att beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt. Specifika eller så kallade riktade statsbidrag bygger på beslut som är fattade på riksnivå, och som landsting/regioner och kommuner måste förhålla sig till och följa. Beslut om riktade statsbidrag minskar den lokala styrningen, med risk för sämre anpassning till våra förutsättningar här i Blekinge.

Vi föredrar generella statsbidrag, där landsting/regioner och kommuner själva väljer hur de bäst förvaltar pengarna. Generella statsbidrag tilltalar också Sveriges kommuner och landsting (SKL) - den organisation Hermansson och Jacob gärna hänvisar till i sin debattartikel - eftersom de inte bara ökar den lokala styrningen utan också är effektivare. Det här är en skiljelinje mellan Centerpartiet och den nuvarande regeringen, där vi rödgröna värnar om den lokala demokratin genom generella statsbidrag.

I hela Sverige har psykisk ohälsa ökat de senaste 20 åren. Det är alltså en utveckling som ingen regering - oavsett färg - har lyckats vända. Vi har inte alla svar, men att föreslå enkla lösningar på komplexa problem får inte problemen att försvinna. Dessutom har Centerpartiet - tillsammans med övriga alliansen i Blekingelandstinget - inte en krona redovisad för satsningar för psykisk hälsa i sitt förslag till budget för Landstinget Blekinge. Vi ser många fina ord i landstingsalliansens budgetidé men inga konkreta pengafördelningar. Till skillnad från den rödgröna budgeten, där både kloka ord och pengar finns redovisade.

Olle Hilborn (MP)

Ledamot Psykiatri- och habiliteringsnämnden

Ann-Christin Denebo (S)

Ordförande Psykiatri- och habiliteringsnämnden