Debatt

God sjukvård till alla i Blekinge – oavsett var du bor

SJUKVÅRD Artikeln publicerades

I ett antal artiklar på insändarsidorna har skribenterna målat upp en bild av en icke fungerande akut vård i västra Blekinge. Det är en bild som vi inte känner igen oss i. Landstinget Blekinge infriar inte alltid förväntningarna från de vi finns till för eller når de mål vi satt upp. Men våra engagerade och kunniga medarbetare levererar dagligen sjukvård av mycket hög kvalitet.

Här är några exempel på sjukvård som invånarna i de västra kommunerna, Olofström, Sölvesborg och Karlshamn, tar del av under en vanlig dag:

• 230 personer får träffa en läkare på någon av våra vårdcentraler.

• 70 besök görs hos en sjuksköterska på landstingets vårdcentraler i västra Blekinge.

• 20 personer tas omhand på akutvårdsavdelningen.

• 500 samtal besvaras av vårdcentralerna i väst.

Utöver detta finns också ett antal privata vårdcentraler som tar hand om vårdsökande, på uppdrag av Landstinget Blekinge.

När det gäller specialiserad akut sjukvård, det vill säga den sjukvård du behöver när du har drabbats av en allvarlig sjukdom eller skadats i en olycka, är det självklart landstingets uppgift att se till att alla människor i länet får det, oavsett var man än bor.

För att den specialiserade akuta sjukvården ska hålla hög kvalitet krävs särskild kompetens och utrustning. Det innebär att den inte kan finnas överallt utan måste samlas till färre platser. Det är en utveckling vi ser i Blekinge och i hela landet. Det betyder att den mest avancerade akutsjukvården numera finns på Blekingesjukhuset i Karlskrona, men den är tillgänglig för hela länet.

För den vanligaste akutvården finns en dygnet-runt-öppen akutavdelning på Blekingesjukhuset i Karlshamn som tar emot patienter, antingen via remiss från läkare eller i ambulans.

Landstinget Blekinge har också under de senaste åren gjort en rad satsningar på att förbättra vården både i öst och i väst. Numera finns till exempel läkarbilar i länets alla kommuner. Äldremottagningarna som finns i alla kommuner i länet vänder sig till äldre människor med flera olika sjukdomar. Ett syfte med satsningen är att öka kontinuiteten för dem som behöver oss allra mest, äldre med flera olika sjukdomar och ett stort vårdbehov.

I dagarna presenterades en granskning av akutsjukvården i väst som Ernst and Young gjort på uppdrag av Landstinget Blekinges revisorer. Granskningen visar att akutsjukvården fungerar väl. Till exempel är tillgängligheten till ambulanser för invånarna i västra Blekinge god och i de allra flesta fall uppfyller vi målet för hur snabbt en ambulans ska komma fram till en högprioriterad (prioritet 1) patient.

Utvärderingen visar också att införandet av akutavdelningen har förbättrat strokevården i väst eftersom propplösande behandling (trombolys) numera kan ges dygnet runt på sjukhuset i Karlshamn. Men det finns också möjligheter till förbättring, till exempel samarbetet med kommunerna. Något vi arbetar ständigt med.

Vi är också väl medvetna om att bemanningen på våra vårdcentraler behöver förbättras. Vi är i alltför hög grad beroende av inhyrda läkare och sjuksköterskor. Det är en ohållbar situation som vi nu tillsammans med andra landsting och regioner arbetar för att bryta. Glädjande nog visade den senaste mätningen att Landstinget Blekinge är på rätt väg. Vi har också öppnat en utbildningsvårdcentral i Karlshamn, det vill säga en vårdcentral där vi utbildar morgondagens allmänläkare. Det hoppas vi ska leda till att läkarbemanningen blir bättre.

Vi är stolta över att representera hälso- och sjukvården i Blekinge. Våra närmare 5 000 medarbetare gör en fantastisk insats varje dag. Det märks inte minst här i BLT. Under det senaste två månaderna har vi noterat fler än 70 ”dagens ros” till våra medarbetare. Det är ett kvitto på den skillnad hälso- och sjukvården gör i människors liv.

Peter Lilja, landstingsdirektör

Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör

Rosmarie Nilsson, förvaltningschef primärvården