Debatt

Gäller att inte "skarva" mellan arterna

Anders Ståhlberg ,

Replik till insändaren "Tjuvfisket större hot mot ålen än skarven" av Owe Nodmar, BLT den 4 september:

Ta reda på fakta, Owe Nordmar! När det gäller skarven har Naturvårdsverket helt enkelt slagit ihop två fåglar till en, eller så har ornitologerna fört dem bakom ljuset. Vår nya skarv, mellanskarven, häckade för första gången i Stockholms skärgård 1994 på ögruppen Gran, alltså inte att förväxla med vår ursprungliga skarv (PC.C.Cak) som numera bara återfinns i Skandinavien häckande i Nordnorge. Den uppträdde på ett helt annat sätt. Storskarven är en klipphäckande utskärsfågel och inte alls lika skadlia som vår nya invasiva skarv, hitförd till Holland från Kina på 1600-talet. Naturvårdsverket har helt enkelt valt att skydda fel fågel.

Det finns massor av hitförda djur i Sverige men ingen så skadlig som den kinesiska mellanskarven. Källa: Gunnar Berglund, fiskerikonsult, Stockholm stad.

På Gotland finns cirka 8 000 par skarvar. När ungarna kläcks finns där cirka 40 000 skarvar på ön som var och en äter ett halvt kilo fisk om dagen. En grav uppskattning är att skarven kring Gotland äter ungefär 4 000 ton fisk om året. Det är mer än det gotländska trålfisket, som tar 3 000 ton. Källa: Karl Lundström, forskare vid Statens lantbruksuniversitet.

    P.S: Vad gäller din representation i viltförvaltningen är jag mycket tveksam till om den håller med om din insändare.