Debatt

En investering som kan bli dyr

Debatt Artikeln publicerades
”En bostadsrätt på Kilströmskaj eller vid Krutviken kan bli en farlig investering,” skriver Lars Emmelin, professor emeritus.
Foto: 3dvision Johan Bournonvlle AB
”En bostadsrätt på Kilströmskaj eller vid Krutviken kan bli en farlig investering,” skriver Lars Emmelin, professor emeritus.

En bostadsrätt på Kilströmskaj eller vid Krutviken kan bli en farlig investering av fyra skäl:

• Ekonomin i en vikande bostadsmarknad för udda lägenheter med dåliga planlösningar

• Risken att föreningen blir stående med kostnader för osålda lägenheter och lokaler

• Kostnader för komplicerade konstruktioner som kommer att ge dyra fuktproblem

• Problem med bostadsrättsföreningarna där många ägare inte bor i husen

Dessutom tillkommer att vissa lägenheter på Kilströmskaj uppenbart är svåra att handikappanpassa. I några fall i en grad som gör att man kan fundera på om bygglov verkligen kan beviljas. Frågan är också om vissa lägenheter på Kilströmskaj klarar bullerkraven. Att uteplatserna i Krutviken kommer att vara störda både av buller och av att boende kommer att gå på loftgångarna precis framför de pyttesmå platserna, är klart.

I husen på Kilströmskaj ska ingå restaurang och ”bokaler”, små lägenheter för boende eller verksamheter. I retoriken, som kommunen okritiskt har tagit in i miljöbedömning och planbeskrivning, påstås detta tillföra liv till Björkholmen. I den krassa verkligheten är risken stor att föreningen kommer att bli stående med kostnader för både restauranglokalen och outhyrda ”bokaler”, som är alldeles för dyra för småföretag. SBU vill inte ”avslöja” vem som tingat restauranglokalen. Frågan är om någon har gjort det. Restauranger i Karlskrona i mera centrala lägen har problem och att betala hyra för nybyggda lokaler är inget ekonomiskt framgångsrecept. Dessutom kommer det ytterligare en stor restauranglokal på Pottholmen.

Utformningen av byggnaderna i båda projekten är sådana att erfarna arkitekter jag talat med säger att man inom relativt kort tid kommer att få problem med fukt, som blir dyra att åtgärda.

I båda fastigheterna är risken stor att föreningarna blir dåligt fungerande. Företag kan köpa lägenheter för tillfälligt boende och privatpersoner kan köpa lägenhet på spekulation. Erfarenheten säger att föreningar med många ägare, som inte är boende, fungerar dåligt. SBU har förutsett dåliga grannförhållanden genom att inte ha gemensam tvättstuga.

Den ekonomiska konstruktionen är en modell som seriösa bostadsutvecklare frångått. Har man svårt att få stora lån kan man betala mindre insats och få en högre månadskostnad. När föreningen får ekonomiska problem lär den bli ännu högre. Företag eller privata spekulationsköpare kan betala en högre insats. Prospekten påstår då att man blir ”skuldfri”. Det är direkt vilseledande. Man har precis samma ansvar för föreningens lån som övriga medlemmar och därmed för kostnader för osålda lägenheter och outhyrda lokaler.

Flera arkitekter påpekar också att planlösningarna är dåliga. Sneda väggar ger svårigheter med möblering. Glaslådorna som sticker ut är svårmöblerade både på grund av insyn och begränsat format. Vissa lägenheter nås genom långa utvändiga ramper eller trappor. Knappast bra lösningar för äldre som funderar på att flytta från villan. Ingen pensionärsförening verkar vilja rekommendera bostäderna som seniorboende.

Sammantaget: amatörmässig och naiv hantering av två planärenden riskerar att sätta Karlskrona på kartan över kommuner som låtit Grönköpingsmässigt storhetsvansinne styra. NKT arena, någon?

Lars Emmelin

professor emeritus