Debatt

Detta förtigs om akutstängningen

Opinion Västblekinge Benny Rolandsson Jämshög Bengt-Olof Dike Mörrum Ing-Britt Gustavsson Olofström Thor Ströberg Karlshamn Ulf Andersson Svängsta
Foto:Anna Sunesson

Nu är det dags att konsekvenserna av akutmottagningens stängning i Karlshamn kommer fram.

De är många men förtigs av sjukhuschefen och den styrande landstingsmajoriteten, vilka i stället slår sig för bröstet över den miniakut, som inrättats på fjärde våningen i sjukhuset (bara sex platser) men som inte alls tar emot alla akutsökande.

Det är dags att de ansvariga för den mot tidigare givna löften att hålla den välfungerande akuten dygnsöppen påbörjar arbetet med att redovisa de påstådda ekonomiska vinsterna med stängningen också av dagakuten. Det arbetet är det nog få som avundas dem. Och Miljöpartiet, som utgör den mindre delen av majoriteten, har att förklara varför partiet ställer sig bakom den dokumenterat starka ökning av antalet ambulanstransporter, som ägt rum efter akutstängningen. Är den bra för miljön och ligger i linje med partiets program och landstingets policy?

- Varje ambulans rullar enligt uppgift omkring 17 000 mil per år. Det innebär att ambulanstransporternas sammanlagda milantal per år är nästan 90 000.

- Om exempelvis en trafikolycka sker på Listerlandet, får ambulansen inte köras till närmaste sjukhus, Kristianstads, utan måste gå cirka tio mil eller längre till Karlskrona, eftersom landstinget inte har något avtal med Region Skåne som möjliggör transporter till närmaste sjukhus.

- Den nya akuten i Karlshamn, som sjukhuschefen berömmer sig av, har alltså bara sex platser och stjäl tid för ambulanspersonalen, som först har en lång korridor att gå igenom och därefter en hiss fyra våningar upp som måste utnyttjas, innan patienten kan tas omhand. Krångligt och opraktiskt.

- De av sjukhusledningen prisade så kallade bedömningsbilarna, som enligt givet löfte av landstingsrådet Christel Friskopp (S) skulle vara bemannade av läkare, rullar bara dagtid och då bara med en sjuksköterska, som också är chaufför.

- Detta system innebär inte sällan dubbla bilutryckningar: Om sjuksköterskan bedömer att ambulans krävs för den sjuke, larmas den. Alltså rycker två fordon ut i stället för som tidigare ett.

- Många patienter som körs till den lilla miniakuten i Karlshamn kan inte vårdas där utan måste transporteras vidare till Karlskrona. Alltså igen dubbla transporter, extra börda för den sjuke och dubbla bilkostnader för landstinget.

- Sjukhuschefen har aviserat inrättandet av flera vårdplatser på miniakuten, som har starkt begränsade resurser. Kostnader för det arbetet ännu okända.

Men försök inte längre slå i Blekinges skattebetalare, att löftesbrottet med stängningen av akutmottagningen har blivit billigare och inrättande av den nya akuten bättre för de vårdsökande! Alla sådana försök genomskådas.