Debatt

Det här betyder M/KD-budgeten för Försvarsmakten

Debatt Artikeln publicerades
”Blekinge är viktigt för Sveriges försvar. Försvaret av Sverige är en av politikens kärnuppgifter.”
Foto: Charlotte Nilsson
”Blekinge är viktigt för Sveriges försvar. Försvaret av Sverige är en av politikens kärnuppgifter.”

När riksdagen sa ha till Moderaternas och Kristdemokraternas budget sa den ja till 3,9 miljarder, utöver regeringens förslag, till Försvarsmakten.

Under onsdagens omröstning i riksdagen vann moderaternas och kristdemokraternas budgetförslag för 2019-2021. Ett viktigt och lugnande besked för länets alla försvarsanställda, som i stället för att kraftigt behöva dra ned på övnings- och utbildningsverksamhet och skjuta fram viktiga materielanskaffningar nu kan genomföra de helt nödvändiga satsningar på Sveriges försvar som det osäkra omvärldsläget kräver.

Försvarsmakten tillförs de 18 miljarder kronor under perioden 2019-2021 som ÖB Micael Bydén har äskat. Utöver detta så kompenserar vårt förslag även för de nerdragningar som var ett resultat av principerna för budgetpropositionen för 2019. Vi tillför även extra medel till andra myndigheter inom försvarsområdet – Försvarets radioanstalt (FRA), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt till anslaget för forskning och teknikutveckling.

För 2019 handlar det sammanlagt om 3,9 miljarder kronor utöver regeringens förslag.

Socialdemokraterna och den rödgröna regeringen valde att inte göra några satsningar på försvaret i sin övergångsbudget, trots kunskap om de ekonomiska behov som Försvarsmakten har för att upprätthålla svensk försvarsförmåga. Ett osäkert politiskt läge och svårigheter att bilda regering kan inte vara en ursäkt för att äventyra vårt lands säkerhet.

För det mullrar längs horisonten. Ryssland fortsätter att stärka sin militära förmåga trots en svag ekonomisk tillväxt. Det pågående kriget i Ukraina visar att Ryssland varken drar sig för att använda militära medel utöver cyberattacker, desinformation, ekonomiska påtryckningsmedel eller underrättelseverksamhet i främjandet av sina intressen. Kina har allt större ambitioner på den säkerhetspolitiska arenan och stärker sin militära makt samtidigt som landet använder sig av investeringar i andra länder för att skaffa sig inflytande. Nyligen deltog landet i den största ryska militärövningen sedan 1981.

Allt detta påverkar Sveriges säkerhet både direkt och indirekt och gör att vi måste stärka vår försvarsförmåga. Moderaterna vill utöver den budget vi nu lagt tillsammans med Kristdemokraterna att Sveriges försvarsutgifter ska uppgå sig två procent av BNP inom en tioårsperiod. En fördubbling mot dagens nivå. Ökningen kan behöva göras i en snabbare takt om säkerhetsläget så kräver. Allt i en noggrann analys tillsammans med Försvarsmakten. Samtidigt som vårt nationella försvar stärks ska även arbetet för ett svenskt Natomedlemskap fortsätta.

Blekinge är viktigt för Sveriges försvar. Försvaret av Sverige är en av politikens kärnuppgifter. Om det borde det råda partipolitisk enighet. En princip som också behöver följas upp med mål och medel och för vilken det måste skapas långsiktiga förutsättningar. Det gör Moderaterna och Kristdemokraterna i sin gemensamma budget.

Annicka Engblom

Riksdagsledamot Blekinge (M)

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.