Debatt

Demokratins sammanbrott i Karlskrona

KILSTRÖMSKAJEN Artikeln publicerades

Byggprojektet Kilströms kaj är ett exempel på den parlamentariska demokratins sammanbrott i Karlskrona. När stadsarkitekten i lokal-TV deklarerar att han tycker att projektet är mycket lämpligt och bra reser sig nackhåren på en sann demokrat.

Resultatet när det gäller byggprojektet Kilströms kaj är att ni nu har överlåtit till statliga tjänstemän att avgöra exploateringens lämplighet, i stället för att ta intryck av de kommuninvånare som överlåtit sin röst och förväntningar till er.
Foto: 3dVision Johan Bournonville AB
Resultatet när det gäller byggprojektet Kilströms kaj är att ni nu har överlåtit till statliga tjänstemän att avgöra exploateringens lämplighet, i stället för att ta intryck av de kommuninvånare som överlåtit sin röst och förväntningar till er.

Under det senaste året har flera byggnadsprojekt, som gör skillnad i det offentliga rummet, livligt och omfattande diskuterats i de lokala medierna.

Ett stort antal kommuninvånare och sakkunniga har haft synpunkter och påtagliga invändningar mot det sätt och den form som projekten utformats och beslutats av en tyst och till synes stum politikerskara.

Åtskilliga har ställt krav på att ni valda politiker bör delta i debatten, redovisa och stå för era synpunkter och ställningstagande. Det har varit helt tyst från den stora skaran så kallade förtroendevalda.

Resultatet när det gäller byggprojektet Kilströms kaj är att ni nu har överlåtit till statliga tjänstemän att avgöra exploateringens lämplighet, i stället för att ta intryck av de kommuninvånare som överlåtit sin röst och förväntningar till er.

När stadsarkitekten i lokal-TV deklarerar att han tycker att projektet är mycket lämpligt och bra reser sig nackhåren på en sann demokrat, som tidigare haft viss tillit till vårt system. Det är inte hans synpunkter som är mest intressant – han är er ”dräng” – och jag hade förväntat mig att någon av våra folkvalda hade vågat ge uttryck för sin uppfattning.

Det som hänt i detta ärende är sannolikt endast ”toppen på ett isberg”. Genom ert passiva förhållningsätt bäddar ni för den parlamentariska demokratins förfall.

Jag är övertygad om att vi i Sverige, precis som i Schweiz, i framtiden kommer att införa direktdemokrati där medborgarna i allt större grad själva kommer att ta ställning i frågor av den art som nu diskuterats.

Som förtroendevald borde ni inse att det inte endast är vart fjärde år som man måste våga sig ut i verkligheten.

Carlssons