Debatt

Därför får unga läsa BLT gratis fram till valet

UTGIVARKRÖNIKA Artikeln publicerades
Mimmi Karlsson-Bernfalk.
Foto: Staffan Lindbom
Mimmi Karlsson-Bernfalk.

Den 9 september har 6 095 unga i Blekinge rätt att rösta för första gången. För att ge dem chansen att förbereda sig så grundligt som möjligt erbjuder vi alla förstagångsväljare en gratis prenumeration på BLT fram till den 1 oktober.

Som jag berättade redan i förra lördagskrönikan får alla ungdomar i Blekinge mellan 18 och 25 år möjlighet att prenumerera digitalt på BLT fram till den 1 oktober utan att betala en enda krona.

Det finns fördomar om att unga människor inte är intresserade av politik, men undersökningar visar något annat. Analysföretaget Ungdomsbarometern mäter regelbundet unga människors engagemang på en rad områden, och deras undersökning kring samhälle och livsstil  i november 2017 visar tvärtom att ungdomars politiska intresse är på den högsta nivån på många år.

När Ungdomsbarometern frågade 23 000 unga svenskar hur intresserade de är av inrikes/utrikespolitik och samhällsutveckling svarade 42 procent att de är väldigt intresserade, medan bara 28 procent svarade så i undersökningen 2002. Därefter har intresset ökat stadigt år efter år.

Däremot är förtroendet för politiska partier lågt, för att inte säga rekordlågt. På en lista över 17 samhällsinstitutioner som exempelvis polisen och Försvarsmakten ligger politiska partier i botten. Samtidigt vet vi att en undersökning som Studieförbunden lät Novus göra ungefär samtidigt, alltså hösten 2017, visade att 48 procent av de tillfrågade ungdomarna mellan 18 och 29 år föredrar att experter styr samhället i stället för folkvalda politiker. Nästan hälften av deltagarna i undersökningen menade alltså att demokratin inte är värd att bevara. Det här behöver vi alla fundera över.

Samtidigt vet vi att det inte längre är självklart för unga människor att prenumerera eller regelbundet ta del av nyheter från etablerade medier. Visserligen konsumerar de medier många timmar varje dag, men det betyder inte nödvändigtvis att de tar del av nyheter från de lokala mediehusen..Tvärtom får många unga i dag i huvudsak sina verklighetsuppfattning genom sociala medier. Och där vet vi att det sprids uppgifter som är både felaktiga och osanna och att det också finns uppgifter som sprids i rent propagandasyfte.

Den här satsningen är ett sätt att visa att vi tar vårt demokratiska uppdrag på allvar. BLT vill ge förstagångsväljare och andra unga en möjlighet att skaffa sig så mycket information inför valet som möjligt, vi vill med vår journalistik ge fler perspektiv på ett trovärdigt sätt. Det är en fortsättning på det vi drog igång i maj, då vi tillsammans med vår systertidning Sydöstran arrangerande flera demokratikvällar, och en parallell till vår serie ”100 dagar - 100 röster” som pågår ända fram till valet. Det är alltså inget försök att locka in människor i en prenumeration som är krånglig att ta sig ur. Tvärtom. Fram till den 1 oktober erbjuder vi alla mellan 18 och 25 år fri tillgång till vår e-tidning, blt.se och vår nya app MinBLT. Därefter avslutas prenumerationen automatiskt. Det är ett vallöfte i ordets rätta bemärkelse.

Trevlig helg!