Debatt

Bra om rektorerna vågade ta mer ansvar

SKOLAN Artikeln publicerades
”Skolan är en läroplats, där elever i första hand ska lära sig tala, läsa, skriva och räkna,” skriver Gunilla Ekelöf.
Foto: Gorm,Kallestad
”Skolan är en läroplats, där elever i första hand ska lära sig tala, läsa, skriva och räkna,” skriver Gunilla Ekelöf.

Jag håller med Inge Johansson om vissa delar i hans insändare den 1 februari, utom det om friskolereformen.

Skolan är en läroplats, där elever i första hand ska lära sig tala, läsa, skriva och räkna. Läroplanen, skollagen och grundskoleförordningen är väldigt tydliga i detta.

Nu gäller mina synpunkter den obligatoriska skolan och ingenting annat.

Eftersom du tydligen har svaret på mycket, http://www.blt.se/debatt/en-mork-bild-av-skolan/, vore det intressant att veta hur du ska lösa den kunskapsnedgång som drabbat vår fina grundskola som ger alla elever rätt till lika kunskaper.

Det vore förnämligt om alla rektorer i grundskolan vågade och kunde ta det ansvar och de rättigheter de har att bestämma över sin/sina skolor enligt ovannämnda styrdokument. Kommunpolitiker, föräldrar och andra ”aktörer” ska låta professionen sköta skolan.

Beträffande samhällets tillkortakommande utanför skolan värld har den frågan flera dimensioner, vilket bör lösas av andra samhällsfunktioner som har den kompetensen.

Gunilla Ekelöf

Mångårig lärare och rektor (grundskola) och kommunpolitiker i Karlskrona