Debatt

Barn är något annat än asfalt och sopor

Inge Johansson ,

Svar till "Fientliga S-politiken stoppade friskolan" av Camilla Brunsberg, BLT den 5 oktober.

Aningslösheten om den konkurrensutsatta och marknadsstyrda skolans segregerande effekter tycks total. När antalet gymnasiebehöriga från åk 9 sjunker liksom niornas genomsnittsbetyg, och när lågpresterande barns resultat faller, så är det ett hån mot dem att tala för fortsatt segregerande insatser i skolan. Aktiebolagsskolor är helt beroende av ett positivt segregerat elevurval för att bland annat genom sin låga lärartäthet få vinst. Vinstintresset gör att även på dessa gynnade skolor får eleverna inte alltid den hjälp de behöver.

Den växande segregationen i konkurrensens spår är skapad genom politiska beslut. I samhället synliggörs den genom växande utanförskap och fattigdom. Segregationen synliggörs genom allt större skillnader, sociala orättvisor och ökad brottslighet. Man säger inte att de drabbade får klara sig så gott de kan, utan man vill låta påskina att fler poliser, hårdare straff och att ta sig i kragen skulle hjälpa. Detta bottnar i en ovilja att lösa problemen med segregation och social utsatthet, vilket är nödvändigt om vi vill ha mindre brottslighet 2025.

På grund av den växande ojämlikheten i skolan satsar regeringen sex miljarder att riktas till de mest utsatta skolorna. Detta utgör endast plåster på såren. Det krävs omfattande fördelningspolitik i riktning mot större rättvisa för att få bukt med de sociala orättvisornas destruktiva effekter. Brunsberg betonar gärna ordet valfrihet, men i den växande ojämlikheten och i det utanförskap som följer blir såväl valfrihet som livskvalitet begränsad. Det handlar om att se till konsekvenserna av förd politik.

Camilla Brunsberg undrar varför det finns partier som accepterar "att företag tjänar pengar på asfalt, infrastruktur, fastigheter eller sophämtning men inte när det kommer till friskolor". Svaret torde vara att barn och ungdomar är någonting annat än asfalt, infrastruktur, fastigheter och sophämtning.