Debatt

Äldre en invasiv art?

Debatt Artikeln publicerades
Lupinen är invasiv, skriver insändaren, och undrar om gamla och sjuka också anses vara en invasiv art, det vill säga en art som trivs så bra i sin miljö att den hotar andra arter.
Foto: Christine Olsson/TT
Lupinen är invasiv, skriver insändaren, och undrar om gamla och sjuka också anses vara en invasiv art, det vill säga en art som trivs så bra i sin miljö att den hotar andra arter.

I Lunchekot i radions P1 den 23.6. rapporterades, att sex av tio i äldrevården riskerar undernäring.

Det hör till undantagen, att en dietist är knuten till äldrevården enligt samma program.

Det är ganska riskfritt för vårdare att fortsätta med sin undernärande verksamhet. Den äldre personen har bokstavligen svag röst eller kanske ingen röst alls. Om anhöriga finns måste de vara försiktiga i sina ordval för vårdtagaren är den som tillbringar sin tid med vårdpersonalen.

Jag är medveten om, att de som arbetar närmast vårdtagaren får sina direktiv från beslutsfattare högre upp i sjukvårdshierarkin – förutom att de ibland fattar egna beslut, som inte alltid är till vårdtagarens fördel.

”Invasiv” tycks vara ett modeord nu. Mårdhunden är invasiv och kommer från östra Europa, bisamråttan är invasiv och kommer från Amerika. Lupinen är invasiv, jättebjörnlokan likaså.

Kan det vara så, att gamla och sjuka inofficiellt anses vara en invasiv art, som hotar Sverige inifrån. Om man låter försvarslösa människor svälta i det svenska välfärdssamhället kan man få det intrycket.

Inga Johnsson