Debatt

100 procent av hushållen ska ha bredband

Magnus Larsson (C) ,

Svar på insändare i BLT den 22 september med rubriken "Katastrof för oss på landet när kopparnätet är borta":

Signaturen "Nettan" undrar bland annat hur kommuner tänker angående fiber och bredband för dem som nu blir av med kopparnätet. En bra och berättigad fråga tycker jag och Nettan är inte ensam om att ställa den.

Karlskrona kommun har hållit ett flertal informationsmöten om nedläggningen av telestationerna på olika platser runt om i kommunen under våren. Dessutom har det informerats vid andra tillfällen, exempelvis landsbygdsråd och företagsträffar.

Precis som insändarskribenten skriver så är tillgången till bra bredband en grundförutsättning för att kunna bo och verka över hela vår kommun. Vi ska heller inte glömma vikten av fungerande bredband för offentliga funktioner så som skolor, sjukvård, service med mera. Samhällstjänster bedöms bli den största delen i bredbandsnätet framöver.

Problemet är i allra högsta grad uppmärksammat i Karlskronas kommun. Kommunens it-infrastrukturprogram har nyligen reviderats och spetsats med ännu vassare mål för bredbandsutbyggnaden. Vårt bredbandsmål har nu utökats till att 100 procent av kommunens hushåll, företag och offentliga verksamheter ska ges tillgång till bredband om minst 100Mbit/s senast år 2020. Särskild prioritet kommer att läggas på de områden där nu kopparnätet stängs ner.

Genom att ta ett helhetsgrepp på bredbandsutbyggnaden och också försöka nå en bra samordning med marknadsaktörerna, ska investeringskostnaderna kunna hållas på en fullt rimlig nivå. Jag kan bara beklaga att kopparnätet inte hålls i drift ytterligare något år tills vi är framme med bredbandsutbyggnaden.

Flera av de detaljfrågor som tas upp i insändaren behöver riktas till respektive operatör medan Karlskrona kommun kan svara på de mer övergripande frågeställningarna. Erfarenheten så här långt är ändå att de tekniska ersättningslösningar som tagits fram fungerar även om man kan behöva pröva sig fram för respektive område avseende operatör och teknik. Enligt den information jag fått har operatörerna också varit behjälpliga med att installera nödvändig utrustning på plats och svara på frågor.