Debatt BLT

Moderaterna räddar Minknäringen

Debatt BLT Artikeln publicerades

Uppfödning av mink har varit en naturlig del av svensk djurhållning sedan slutet av 1920-talet och är en naturlig del av arbetsmarknaden i Blekinge. Djuruppfödning kräver engagerade människor som lever för sina djur och vill dem väl. En lång tradition av god djurhushållning har gett oss en bra erfarenhet i Sverige av hur djur bör skötas på bästa sätt. 

Minknäringen kan nu äntligen få framtidstro, efter riksdagens beslut om att behålla pälsnäringen i Sverige. Näringen kan nu våga satsa och investera i sina anläggningar för att leva upp till de bestämmelser som Jordbruksverket satt upp i den nya djurskyddsutredningen som nu är ute på remiss. Sverige har en av världens starkaste djurskyddslagstiftningar, fokus vilar på djurens bästa där hög etik och ansvarstagande är centralt.
Inom lantbruk, fiske och djurhållning har många sin inkomst. En bransch som växer i Sverige och ger fler arbetstillfällen.

Vi måste därför stå upp för minknäringen, som är en del av arbetsmarknaden i Blekinge och göra den ännu bättre än den är i dag. Med utveckling, forskning, kontroller och ett bra djurskydd kan näringen leva vidare. Vi ser att näringen är viktig för att Sölvesborgs kommun ska utvecklas. Landsbygden måste leva vidare för att inte förlora intäkter och drabbas av en ökad arbetslöshet.  
Vi vill fortsätta att förbättra förutsättningarna för jobb och företagande i hela landet genom att värna om arbetslinjen och utveckla förutsättningarna för att starta och driva företag på landsbygden. En levande landsbygd som genererar arbetstillfällen är avgörande för Sveriges framtid och en viktig del i regeringens landsbygdssatsning.

Med minkuppfödning i Sverige kan vi med lagar och kontroller ha en mycket god vetskap om hur produktionen går till. Behöver det vidtas återgärder kan vi vara med och förändra, vilket vi inte kan om näringen försvinner till ett annat land. För Sölvesborgs kommun är inte bara näringen viktig för arbetstillfällenas skull? – ?det är en del av bygdens historia och den ska vi värna om.

Åsa Coenraads (M)
ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet
Gustav Nilsson (M)
ledamot av Arbetsmarknadsutskottet
Jeppe Johnsson (M)
gruppledare i Sölves- borgs kommun