Analytikerns skräckexempel: Karlskrona

Karlskrona Artikeln publicerades
H I Sutton har identifierat ubåten Gotland Class SS utanför Örlogshamnen och tagit en skärmdump med hjälp av webbkameran.
H I Sutton har identifierat ubåten Gotland Class SS utanför Örlogshamnen och tagit en skärmdump med hjälp av webbkameran.

Kommunens webbkamera har fått internationell uppmärksamhet. I en nyligen publicerad analys använder den brittiska författaren och försvarsanalytikern H I Sutton Karlskrona som ett skräckexempel.

– Från ett säkerhetsperspektiv skulle jag definitivt ta ner kameran, säger han.

Det kan sitta en person var som helst i världen och titta på svenska flottans ubåtsaktiviteter och stridsfartyg med hjälp av Karlskrona kommuns webbkamera. Enligt Sutton kan konsekvenserna bli allvarliga om fel land eller organisation skulle analysera livesändningarna.

Som BLT tidigare berättat har Karlskrona kommun satt upp ett antal webbkameror för att visa upp delar av staden för turister. Den webbkamera som har dragit till sig mest uppmärksamhet är uppsatt på Bryggareberget och livesänder försvarsaktiviteter dygnet runt via Visit Karlskrona.

Försvarsmakten har tidigare bett kommunen ta ner webbkameran. Karlskronas turistchef Terje Pedersen svarade dock att kameran går innanför ramarna för personuppgiftslagen och att man inte kan zooma in eftersom bilderna är lågupplösta. Därför bestämde sig kommunen för att behålla webbkameran.

  Även om bilderna inte är högupplösta påpekar Sutton att bildkvalitet är ett mindre problem för erfarna försvarsanalytiker. I den analys som han publicerade i början av augusti använder han Karlskrona som ett exempel för att illustrera vilken typ av information som webbkameran offentliggör.

  – Från ett säkerhetsperspektiv skulle jag definitivt ta ner kameran, slår han återigen fast när BLT når honom.

  Enligt Suttons klartläggning visar kommunens webbkamera alla ubåtar och marinfartyg som lämnar och anländer till Marinbasen.

  Han förtydligar sin slutsats med två bilder tagna direkt från webbkameran. På bilderna kan man se hur ett marinfartyg lämnar och sedan återvänder till Örlogshamnen.

  Sutton vet att det är ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Han vet också vilket klockslag som fartyget lämnade hamnen, när det återvände och därmed hur länge som fartyget varit ute till havs.

  – Man kan analysera rutter, mönster och förändringar i beredskap. Om man studerar webbkameran en längre tid kan man också se vilka fartyg som är aktiva och dra slutsatser om styrkor och svagheter inom försvaret. Information om hur många fartyg som är aktiva är inget som länder publicerar offentligt, säger han.

  I ett värsta scenario skulle ett okänt land eller organisation kunna attackera Sverige när man vet att många, eller alla ubåtar och fartyg ligger i hamn. Vidare påpekar Sutton att kamerorna lätt kan spelas in och analyseras när det är ljust ute, från tidig morgon till sen kväll.

  – Även om det säkerhetspolitiska läget är relativt lugnt i Sverige kan information spelas in, lagras och användas vid ett senare tillfälle. Ryssland är ett land som tidigare agerat aggressivt mot Sverige. Därmed finns det länder som skulle kunna vara intresserade av att följa kommunens webbkameror, säger han.

  Eftersom media redan har uppmärksammat webbkameran på Bryggareberget använder Sutton Karlskrona som ett exempel. Han påpekar dock att det finns en rad andra länder som har liknande kameror.

  – Information om att en webbkamera finns kan innebära en säkerhetsrisk, därför berättar jag bara om kameror som medier redan har uppmärksammat. Men det finns liknande kameror på ett flertal ställen i världen, så analysen kan också komma till användning för andra länder.

  I slutsatsen framkommer det även att livesändningar inte bara möjliggör spaning för större och avancerade försvarsmakter. Att vem som helst har tillgång till informationen innebär en ytterligare risk.

  – Vi har flyttat från ett scenario där det inte bara är länder som är intresserade av försvarsaktiviteter. Eftersom kamerorna är lättillgängliga innebär det ett ytterligare potentiellt hot, säger han.

  Fakta

  Tillgänglig information

  Erfarna försvarsanalytiker kan se vilken ubåt eller marinfartyg som lämnar hamnen.

  Informationen kan sedan användas för att analysera mönster, rutter, beredskap och avvikande mönster.

  Källa: http://www.hisutton.com/OSINT_Webcams.html

  Visa mer...