”Vi kan inte bemanna själva”

Blekinge Artikeln publicerades

Håkan Klementsson är tillförordnad chef för akutverksamheten. Han bekräftar uppgifterna om att jourerna på akuten i Karlshamn ska bemannas med inhyrda läkare.
– Vi blir garanterade specialistläkare och har skrivit avtal till den förste juni och sedan ett förlängningsavtal.

Han menar att den här lösningen är bättre än att på frivillig väg låta de egna läkarna bemanna den så kallade betaljouren i Karlshamn.
– Vi klarar inte att bemanna själva. Nu kommer i stället Dignus Medical att ansvara för alla jourpass utom fredagar.
Hur ska ni lösa fredagarna?
– Det tittar jag på just nu, det måste vi lösa på egen hand.
Han tycker att farhågorna med de inhyrda läkarna är överdrivna och menar att man nu kommer att få bättre kontinuitet. Dignus Medical kommer att låta åtta till tio akutläkare turas om att ta veckopassen.
– De gör kanske en eller två såna veckor per kvartal. Det är inga problem att orka med.

Avtalet med bemanningsföretaget ska enligt Klementsson inte kosta landstinget mer än vad jourerna gör nu. Förutom under sommarmånaderna då kostnaden ökar med 25 procent.
Som BLT tidigare skrivit om, planerar ju sedan sjukhusledningen att i höst stänga akuten i Karlshamn kvällar och nätter. Det blir då kirurgkliniken som får ansvar för att läkarbemanna akuten i Karlshamn fram till klockan 21 på vardagskvällarna. Det kommer troligen också att behövas inhyrda akutläkare på dagtid under helgerna.