Vad betyder yttrandefrihet för dig?

Blekinge Artikeln publicerades

Jonathan Andersson, 31 år, Trossö.– Att man får ha sin åsikt och att man har rätt till sin åsikt.
Foto:
Jonathan Andersson, 31 år, Trossö.– Att man får ha sin åsikt och att man har rätt till sin åsikt.
<p>Anders Ovander, pensionär, 71 år, Skillingenäs.– Det betyder att jag får säga vad jag vill utan att skada någon annan.<ul><div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-8' data-adtype="Artikelbanner">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-8';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-8'); });
    }
  </script>
</div>
<div class="market-link-container">
  <div class="market-message-container">
          <h3> ERBJUDANDE </h3>
            <a href="#" data-unique-link="artikel" data-link-package="bl_digitalt_1kr" class="plus-marketing-button" target="_self" title="Fri tillgång till allt på blt.se. Endast 1 krona första månaden. ">
        Fri tillgång till allt på blt.se. Endast 1 krona första månaden. 
      </a>
      </div>
</div>
<li id="gmadwidget-90" class="widget GmAdWidget"><!-- BLT Mobil 2 -->
  

<div id="EAS_fif_8499" class="lazyThis" data-screenAmount="0.05"  data-maxwidth="320px" data-adName="BLTMobil2" ></div>


  
<div style="display:none" id="key_word_8499" data-keywords=""></div>


<script type="text/javascript">
  var metas = document.getElementsByTagName('meta');
  var pageClass = '';
  var adTags;

  for (var i=0; i<metas.length; i++) {
    if (metas[i].getAttribute("name") == "cXenseParse:pageclass") {
     pageClass = metas[i].getAttribute("content");
    }
    if (metas[i].getAttribute("name") == "keywords") {
     adTags = metas[i].getAttribute("content");
     adTags = adTags.replace(/ /g, "+");
     adTags = encodeURI(adTags);
    }
  }

  adTags = adTags.replace(/,/g, "|");

  adTags = ';EASTTags=' + adTags ;
  var eas_tags = document.getElementById('key_word_8499').getAttribute('data-keywords');

  if (eas_tags === '' || eas_tags === '|'){
      eas_tags = adTags;
  }
  else {
      eas_tags = ';EASTTAgs=' + eas_tags;
  }

  var easTargeting = '';
  
        if (typeof cX !== 'undefined') {
        var segments = cX.getUserSegmentIds({persistedQueryId:'fae8b870ff3293797c73a4aa80a04554c34ce025'});
        easTargeting = (segments && segments.length) ? '&EASTCxenseSegments=' + segments.join('|') : '';
    }
    var sidebar = document.getElementById("EAS_fif_8499").parentNode.parentNode;
  if (sidebar.className.split(" ").indexOf("wp-sidebar") === -1) {
    sidebar = false;
  }

    AdHandler.registerAd({
    adSpaceId: "8499",
    sidebar: sidebar
  });

  EAS_load_fif("EAS_fif_8499", "/EAS_fif.html", "http://eas.blt.se/eas?cu=8499;cre=mu;js=y;encoding=utf-8;pageviewid=" + EAS_pageviewid + ";target=_blank" + eas_tags + ';EASTpageclass=' + pageClass + ';' + easTargeting, 0, 0);
  setTimeout(function(){
    AdHandler.registerLoadedAd("8499");
  },2000);
</script>
</li>
<div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-9' data-adtype="Mobil">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-9';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-9'); });
    }
  </script>
</div>
</ul>
Foto:

Anders Ovander, pensionär, 71 år, Skillingenäs.– Det betyder att jag får säga vad jag vill utan att skada någon annan.

Anders Petersson, schackledare, Karlskrona.– Yttrandefrihet är någonting väldigt viktigt. Men jag tycker inte att man kan säga precis vad som helst om folk.
Foto:
Anders Petersson, schackledare, Karlskrona.– Yttrandefrihet är någonting väldigt viktigt. Men jag tycker inte att man kan säga precis vad som helst om folk.
Getrud Svensson, 64 år, Björkholmen.– Det betyder mycket. Att man fritt får uttrycka sina åsikter.
Foto:
Getrud Svensson, 64 år, Björkholmen.– Det betyder mycket. Att man fritt får uttrycka sina åsikter.
Johanna Andersson, 27 år, Trossö.– Att man får tycka vad man vill.
Foto:
Johanna Andersson, 27 år, Trossö.– Att man får tycka vad man vill.
Jimmy Berkvist, 20 år, Trossö.– Att ingen säger åt mig vad jag ska tycka.
Foto:
Jimmy Berkvist, 20 år, Trossö.– Att ingen säger åt mig vad jag ska tycka.