Vad betyder yttrandefrihet för dig?

Blekinge Artikeln publicerades

Foto:
Jonathan Andersson, 31 år, Trossö. – Att man får ha sin åsikt och att man har rätt till sin åsikt.
Foto:

Anders Ovander, pensionär, 71 år, Skillingenäs. – Det betyder att jag får säga vad jag vill utan att skada någon annan.

Foto:
Anders Petersson, schackledare, Karlskrona. – Yttrandefrihet är någonting väldigt viktigt. Men jag tycker inte att man kan säga precis vad som helst om folk.
Foto:
Getrud Svensson, 64 år, Björkholmen. – Det betyder mycket. Att man fritt får uttrycka sina åsikter.
Foto:
Johanna Andersson, 27 år, Trossö. – Att man får tycka vad man vill.
Foto:
Jimmy Berkvist, 20 år, Trossö. – Att ingen säger åt mig vad jag ska tycka.