Vad betyder yttrandefrihet för dig?

Blekinge Artikeln publicerades

Jenny Fredriksson, 20 år, däckbytare, Tving.– Att man får säga och tycka vad man vill.
Foto:
Jenny Fredriksson, 20 år, däckbytare, Tving.– Att man får säga och tycka vad man vill.
<p>Rolf Andersson, 70 år, pensionär, Fridlevsta.– Det betyder allt. Att alla ska få tycka och tänka vad de vill.<ul><div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-8' data-adtype="Artikelbanner">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-8';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-8'); });
    }
  </script>
</div>
<div class="market-link-container">
  <div class="market-message-container">
          <h3> ERBJUDANDE </h3>
            <a href="#" data-unique-link="artikel" data-link-package="bl_digitalt_1kr" class="plus-marketing-button" target="_self" title="Fri tillgång till allt på blt.se. Endast 1 krona första månaden. ">
        Fri tillgång till allt på blt.se. Endast 1 krona första månaden. 
      </a>
      </div>
</div>
<li id="gmadwidget-90" class="widget GmAdWidget"><!-- BLT Mobil 2 -->
  

<div id="EAS_fif_8499" class="lazyThis" data-screenAmount="0.05"  data-maxwidth="320px" data-adName="BLTMobil2" ></div>


  
<div style="display:none" id="key_word_8499" data-keywords=""></div>


<script type="text/javascript">
  var metas = document.getElementsByTagName('meta');
  var pageClass = '';
  var adTags;

  for (var i=0; i<metas.length; i++) {
    if (metas[i].getAttribute("name") == "cXenseParse:pageclass") {
     pageClass = metas[i].getAttribute("content");
    }
    if (metas[i].getAttribute("name") == "keywords") {
     adTags = metas[i].getAttribute("content");
     adTags = adTags.replace(/ /g, "+");
     adTags = encodeURI(adTags);
    }
  }

  adTags = adTags.replace(/,/g, "|");

  adTags = ';EASTTags=' + adTags ;
  var eas_tags = document.getElementById('key_word_8499').getAttribute('data-keywords');

  if (eas_tags === '' || eas_tags === '|'){
      eas_tags = adTags;
  }
  else {
      eas_tags = ';EASTTAgs=' + eas_tags;
  }

  var easTargeting = '';
  
        if (typeof cX !== 'undefined') {
        var segments = cX.getUserSegmentIds({persistedQueryId:'fae8b870ff3293797c73a4aa80a04554c34ce025'});
        easTargeting = (segments && segments.length) ? '&EASTCxenseSegments=' + segments.join('|') : '';
    }
    var sidebar = document.getElementById("EAS_fif_8499").parentNode.parentNode;
  if (sidebar.className.split(" ").indexOf("wp-sidebar") === -1) {
    sidebar = false;
  }

    AdHandler.registerAd({
    adSpaceId: "8499",
    sidebar: sidebar
  });

  EAS_load_fif("EAS_fif_8499", "/EAS_fif.html", "http://eas.blt.se/eas?cu=8499;cre=mu;js=y;encoding=utf-8;pageviewid=" + EAS_pageviewid + ";target=_blank" + eas_tags + ';EASTpageclass=' + pageClass + ';' + easTargeting, 0, 0);
  setTimeout(function(){
    AdHandler.registerLoadedAd("8499");
  },2000);
</script>
</li>
<div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-9' data-adtype="Mobil">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-9';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-9'); });
    }
  </script>
</div>
</ul>
Foto:

Rolf Andersson, 70 år, pensionär, Fridlevsta.– Det betyder allt. Att alla ska få tycka och tänka vad de vill.

Dan Håkansson, 46 år, försäljare, Spandelstorp.– Att man får uttrycka sina tankar och åsikter utan repressalier.
Foto:
Dan Håkansson, 46 år, försäljare, Spandelstorp.– Att man får uttrycka sina tankar och åsikter utan repressalier.