Snabb filmvisning när hovrätten tog upp tortyrfallet

MALMÖ Artikeln publicerades
Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö ska nu ta upp domen på sex år för grovt olaga tvång till prövning. Den dömde idrottsprofilen vill bli friad, medan åklagaren anser att straffet bör skärpas. 3 bilder
Foto:Johanna Rundgren
Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö ska nu ta upp domen på sex år för grovt olaga tvång till prövning. Den dömde idrottsprofilen vill bli friad, medan åklagaren anser att straffet bör skärpas.

Idrottsprofilen fördes in i sina gröna häkteskläder i säkerhetssalen på hovrätten i Malmö.

Han vill frias helt från brott.

Kammaråklagare John Dagnevik talade i går för att idrottsprofilen istället ska dömas för fler brott, än vad tingsrätten gjorde.

Idrottsprofilen har suttit häktad i snart sju månader. Efter domen i juni har han fått möjlighet att ha en del kontakter med omvärlden igen. Under rättegången vid Blekinge tingsrätt har han noga följt med i allt som sagts, och fört egna anteckningar. Det gjorde han också efter att under måndagen ha letts in i en ny rättssal. Den stora förhandlingssalen på hovrätten är avdelad med säkerhetsglas mot allmänhetens platser.

Men några andra åhörare än media var inte på plats denna första rättegångsdag. Inte heller någon av de tolv unga idrottare som idrottsprofilen dömts för grovt olaga tvång mot, närvarar vid rättegången.

– De följer det som händer här genom oss målsägandebiträden, säger advokat Mats Lind, som är en av fem målsägandebiträden i målet.

I tingsrätten dömdes idrottsprofilen till sex års fängelse. Han ska också enligt domen betala skadestånd för att ha tvingat idrottarna att vara bundna, fått andningen begränsad och gång på gång fått upprepa att de ska lyda idrottsprofilen.

Skadestånden blev betydligt lägre än vad de utsatta ungdomarna hade begärt. Det vill målsägandebiträdena ändra på i hovrätten.

– Det var för låga nivåer och för lite i förhållande till den kränkning de har varit utsatta för. Detta är något de kommer att bära med sig resten av livet, säger advokat Mats Lind.

Idrottsprofilen har inte nekat till att han har genomfört det han kallar för förtroendeövningar. Han har berättat att han gjort det i närmare 20 år och angett att han fått inspiration från tuffa militärutbildningar och elitidrott.

Däremot har han nekat till att det skulle ha varit hans avsikt att göra någon illa. Enligt honom har de unga idrottarna kommit till honom för att bli bättre på sin sport, och han har velat hjälpa dem med det.

Kammaråklagare John Dagnevik gick i går igenom den roll och betydelse idrottsprofilen har haft i sin sport. Han har tagit sig an unga talanger.

– De har befunnit sig i beroendeställning till honom, argumenterade John Dagnevik.

Han har överklagat tingsrättens bedömning av de många brottstillfällen som idrottsprofilen stått åtalad för. Idrottsprofilen dömdes för 42 fall av olaga tvång. I de fall det har förekommit våldsinslag har det vägts in i tvånget.

Åklagaren vill att hovrätten dömer för grov misshandel också i 36 fall. Det är tillfällen då andningen har begränsats med tejp, slangar och/eller påsar över huvudet, samtidigt som den utsatte har varit bunden.

– Jag anser inte att det ena dominerar mer än det andra. Jag anser att han ska dömas både för tvång och för misshandel, säger John Dagnevik.

Han tryckte under sin sakframställan också på att en mängd spelfilmer i den sadomasochistiska genren, togs i beslag i samband med att idrottsprofilen anhölls. Utredarna har hittat likheter mellan moment i en del av spelfilmerna, som andningsbegränsning med slangar, och det som sedan utspelat sig i idrottsprofilens hem, och som han själv har låtit dokumentera på rörlig bild.

Vid 37 av de 42 brottstillfällena finns filmer, som ingår i åklagarens bevisning.

Efter en dryg timmes förhandlingar ville åklagaren visa klipp från filmerna för hovrätten, som en del av sin argumentation. Då filmerna är sekretessbelagda visades de bakom stängda dörrar och den offentliga delen av rättegången tog slut.

En vakt begärde att få bli utbytt när den första visningen var avklarad.

– Det var det värsta jag har sett. Jag kan inte vara kvar där inne, meddelade han till oss journalister, som väntade utanför salen.

Idrottsprofilen har genom sin advokat Nils Fagrenius begärt att få bli helt friad. Om hovrätten finner honom skyldig vill han få ett mildare straff än i tingsrätten.

Nils Fagrenius kommer att lägga fram ny bevisning i form av sms under rättegången.

– De visar att haft en god kontakt med föräldrarna, och inte hindrat eller isolerat någon, säger Nils Fagrenius.

Hovrättsförhandlingarna kommer att pågå under 17 dagar. De flesta av dagarna består av genomgång av inspelade förhör från tingsrätten. Då är bara domare och nämnd på plats.

Bakgrund

Tortyrfallet

• Den 41-årige idrotts­ledaren från Blekinge åtalades i april för grov misshandel vid 45 ­tillfällen och grovt olaga tvång vid 55 tillfällen. De flesta av händelserna har inträffat i idrottsledarens hem i Blekinge. Men han har också genomfört det han kallar förtroendeövningar på hotell och andra platser i landet.

• Tolv unga idrottare som haft idrottsledaren som mentor eller tränare har varit målsägande under rättegången.

• Brottstiden är en period från april 2007 till november 2016.

• Under utredningen har även äldre händelser upptäckts, men de har bedömts vara pre­skri­berade.

• Idrottsledaren har genomgått en särskild personutredning. Den visade att idrotts­ledaren inte lider av någon allvarlig psykisk ­störning. Han konstateras också leva under ordnade förhållanden av rätten.

• Efter att brottsutredningen satte i gång har idrottsledaren blivit avskedad från sitt arbete. Det har vägts in i straffmätningen enligt tingsrätten.

• Blekinge tingsrätt dömde honom till fängel­se i sex år för grovt olaga tvång vid 42 tillfällen.

• Straffvärdet för en av de allvarligare gärningarna bedöms av rätten ­motsvara fängelse i ett år och tre månader.

• Rätten ser olaga tvång som huvudbrottet och har vägt in momenten av misshandel och de andningshämmande åtgärder pojkarna utsattes för i bedömningen ”av det olaga tvångets allvar”, skrev tingsrätten i domen.

Visa mer...