”Satsningen är en succé”

Blekinge Artikeln publicerades

Bernth Johnson (S) var kommunalråd i Karlskrona när Blekingen AB bildades. Han beskriver satsningen som ”en formidabel succé”.
– Man måste se det som en helhet, förklarar han.

Bernth Johnsons bild av Blekingen AB i dag är totalt annorlunda Fredrik Segerfeldts.
– Blekingen AB, med den fantastiska styrelse som där fanns, åstadkom etableringarna av både ABB och Nordic Tel, som i dag är Telenor, säger Johnson.
Han får stöd i Riksdagens revisorers utvärdering där man skriver att styrelsen medverkade till flera viktiga företagsetableringar, som ABB och Nordic Tel.

Johnson menar att man inte kan räkna Blekingens betydelse i utfallet av investeringarna, utan även i resultatet av det nätverk som byggdes upp. Styrelsen bestod av tunga namn som Ulf G Lindén (tidigare vice vd i Volvo), Harry Schein, Rune Andersson och Björn Wahlström.
– Det var ett nätverk, samtidigt som det var ett utvecklingsbolag, säger Bernth Johnson.
Han ser bolaget som en viktig del i ett paket som gjorde Blekinges arbetsmarknad mindre beroende av den stora tunga industrin.
– I det paketet, där Blekingen också arbetade med sitt nätverk, kom Marinmuseum, Boverket, Kustbevakningens huvudkontor, Ericsson ?

Nätverket bidrog också till att färjelinjen till Polen kom till och att Karlskronavarvet inte flyttades till Muskö, enligt Johnson.
– Sedan fanns det också mindre företag som man försökte hjälpa till med och där gick kanske inte allt som man tänkt sig.
– Men jag åkte ju land och rike runt och berättade hur vi hade gjort. Hela den satsningen som gjordes är en formidabel succé.