Därför tvingas han säga nej till kunder

KARLSKRONA Artikeln publicerades

Det går bra för Blekinges småföretag. Men många tvingas dra i bromsen på grund av svårigheter att hitta rätt personal.

– Jag har tackat nej till sju, åtta ordrar senaste veckan, säger Ronny Andersson, vd på AL Mekanik.

Mycket har hänt sedan Ronny Andersson var med och startade AL Mekanik i slutet av 80-talet. Då var de två personer som hyrde in sig i en lokal på Tennvägen. I dag är de 15 anställda som tillverkar maskindetaljer till kunder över hela världen.

En sak har dock varit sig lik över tid.

Det har inte varit lätt att rekrytera.

– I princip är det helt stopp. Man kan inte växa, säger Ronny Andersson.

I dag krävs att du är välutbildad för att arbeta på ett verkstadsgolv.

– Du behöver en verkstadsteknisk utbildning. Sen ska du ha en teknikutbildning och en datautbildning för att överhuvud taget klara dig någonstans.

På andra sidan Smålandsgränsen – i Emmaboda – har man det enklare. Där finns Vilhelm Mobergsgymnasiets tekniska program, som samarbetar tätt med företaget Xylem, tidigare känt som Flygt. Efter gymnasieexamen är eleverna, enligt skolans hemsida, garanterade sex månaders anställning.

– Här får vi plocka en i sänder och försöka lära upp dem från grunden, säger Ronny Andersson.

Problemen att rekrytera rätt personer får konsekvenser för hur företaget kan utvecklas.

– Vi får bromsa, säger Andersson.

– Tar vi på oss lite för mycket så blir det leveransförseningar och då blir det fel på det hållet.

I Småföretagsbarometern, som presenterades på måndagen, svarade 60 procent av de tillfrågade företagen i Blekinge att de tvingats säga nej till ordrar det senaste halvåret. Vanligaste anledningen är att man har för mycket att göra.

– Jag har tackat nej till sju-åtta jobb senaste veckan, säger Ronny Andersson.

Vad skulle krävas för att ni skulle hinna med?

– Kompetens, svarar han genast.

– Och det går inte att komma med lärlingar för det är så hög takt inom industrin. Leveranstiderna har aldrig varit så korta som nu.

Problemen med matchning är inte specifikt för industrin. Även inom tjänstesektorn brottas man med problemen.

– Man får i så fall ta dem från scratch och lära upp dem. Då är det en inlärningsperiod på två, tre år och då vet man inte hur utvecklingen går under den perioden, berättade Kenny Midenhag, vd på Ricoh IT Partner, som också var på plats när undersökningen presenterades.

Totalt har cirka 4 000 företag svarat på frågor i barometern, som tas fram av Företagarna, Sparbankerna och Swedbank. 118 av dem var Blekingeföretag.

Undersökningen, som bara rör privata företag med mellan en och 49 anställda, visar trots allt att det går bra just nu. Sju av tio företag i Blekinge anser att de har goda utsikter att expandera på sikt, men framför allt inom industriföretagen ser man pessimistiskt på 2017.

Farhågorna om framtiden återkommer år efter år i Blekinge. Verkligheten blir ofta inte in lika illa, enligt Patrik Henningsson, bankchef på Swedbank Blekinge.

– Jag vågar nästan säga att den kurvan har avvikit från hur man ser det i riket som helhet nästan varje år, säger han.

Ronny Andersson tror att det den klassiska är ”Det gaur inte”-mentaliteten som skiner igenom. Den har han hört förr.

– Sen kommer stockholmarna och säger ”vi tar ner månen i kväll”. Det blir en bra blandning av det, säger han.

FAKTA

Sex förslag på lösningar

Sex utmaningar för det svenska företagsklimatets utveckling, enligt Småföretagsbarometern:

1. Säkra småföretagens tillgång till kompetens.

Man vill underlätta matchning av jobbsökande och företag.

2. Den samlade kostnaden för att anställa måste sänkas.

Företagen vill exempelvis se sänkta arbetsgivaravgifter.

3. Förenkla och sänk skatterna.

En översyn av skattesystemet behövs, enligt företagarna.

4. Minska regelbördan.

Moms- och andra skatteregler bör anpassas för småföretagare.

5. Trygghetssystem måste vara anpassade för små företag.

Företagarna vill ha samma rättigheter som anställda.

6. Förbättra möjligheterna att delta i offentlig upphandling.

”Krångel och irrelevanta krav måste bort”.

Källa: Småföretagsbarometern.

Visa mer...