Så förebyggs fallolyckor

Karlskrona Artikeln publicerades
Väinö Håkanson är 82 år och bor på Trossö. Han tog chansen att ta del av alla tips och råd. Här utför han balansövning, under ledning av fysioterapeuterna Maria Persson (närmast i bild) och Julia Fagerström.
Foto:Fredrik Lund
Väinö Håkanson är 82 år och bor på Trossö. Han tog chansen att ta del av alla tips och råd. Här utför han balansövning, under ledning av fysioterapeuterna Maria Persson (närmast i bild) och Julia Fagerström.

Fallolyckor i äldres vardag är ett samhällsproblem. Under fredagen lyftes frågan i ett antal föreläsningar och praktiska övningar, för personer i riskzonen.

Ju tidigare du börjar vardagsträna och tänka på din kost, desto bättre kommer du att klara dig som äldre.

Ganska självklart, men ändå något som många slarvar med.

Den nationella kampanjen "Balansera mera - tips och råd för att förebygga fallolyckor i vardagen" innebar för Karlskronas del en dags öppet hus på Dockside, med föreläsningar och praktiska balansövningar för pensionärer.

– Det viktiga är att bygga upp benmassa och stärka sitt skelett, säger fysioterapeut Maria Persson på Landstinget Blekinge. Det är aldrig för tidigt eller för sent för att börja. Ju starkare skelett du har, och ju mer muskler du har, desto bättre förutsättningar har du att klara ett fall om du skulle tappa balansen.

– Antalet registrerade fallolyckor för personer från 65 års ålder i kommunen ligger ganska konstant i antal, säger Carina Larsson vid Karlskrona Kommun. För att få ned dem i antal krävs ökad kunskap om äldres kostvanor, medicineringar samt balansträningar.

Föreläsningarna krestade kring framförallt tre teman: Mat, motion och medicin.

– Mycket handlar om enkla saker, som tillexempel att upprepade gånger i följd sätta sig i samt resa sig upp från en stol eller varför inte bara ta en 30 minuters promenad, fortsätter Maria Persson. Bara du äter rätt och belastar ditt skelett regelbundet. Även enklare balansövningar rekommenderas.

Dagligt intag av kalcium och kolhydrater rekommenderas, annars förbrukas i stället kroppens egna resurser och du blir svagare.

Fallolyckorna kan också undvikas genom en rad förebyggande åtgärder i hemmet. Det kan gälla att ha halkskydd under mattorna eller rent av ta bort onödiga mattor samt att undvika ha sladdar och kablage på golvnivå där du ska passera.

– Men rätt kost och vardagsträning är det viktigaste åtgärderna, menar Maria Persson.

Fakta

Fallolyckor är ett samhällsproblem

Enligt Socialstyrelsen dör drygt 1 000 personer från 65 år och uppåt per år till följd av fallolyckor. I samma ålderskategori och tidsspann skadas 70 000 personer i fallolyckor, så illa att de behöver läggas in på sjukhus.

Enligt samma källa står fallolyckor inom åldersspannet för mer än tre fjärdedelar av alla olycksfall med dödlig utgång.

Socialstyrelsens beräkningar visar att fallolyckor kostar samhället 11,6 miljarder kronor per år. Då är inte kostnader för primärvården medräknad.

Enligt Karlskrona kommun registrerades, fortsatt från 65 års ålder, 768 sjukhusfall i länet i fjol till följd av fallolyckor. Ytterligare 19 liknande olyckor hade samma år dödlig utgång.

Visa mer...