Risk för stora översvämningar i helgen

Blekinge Artikeln publicerades
Foto:Jonas Gustafsson

Höstens regn och snösmältning riskerar att ställa till det i stora delar av södra Sverige.

I Blekinge omfattas flera vattendrag av SMHI:s klass 1-varning för höga flöden.

– Det är inte kris men ganska nära, säger Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig i Växjö kommun som berättar att vattnet från Mörrumsån riskerar att svämma över.

– Vilken dag som helst kan det bildas ett par sjöar ganska nära tätorter. Det börjar närma sig risk för vägar.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för höga flöden som spänner från Halland, Skåne, Blekinge, delar av västra Götaland, Kronoberg, Kalmar, Öster­götland samt Södermanlands och en del av Stockholms län.

  Flera sjöar, åar och bäckar är till brädden fyllda, och risken för höga flöden varar in på nästa vecka.

  Bräkneån, Ronnebyån, Mieån, Mörrumsån och Skräbeån omfattas av klass 1-varningen.

  I Mörrumsån och i flera av de åar som rinner ut i Mörrumsån är flödena över klass 1 och väntas nå nivå strax under klass 2 innan de kulminerar, skriver SMHI.

  "Några mindre gångvägar och ett fåtal fastigheter vid Mörrumsån och Mieån har blivit drabbade av de höga vattenflödena och vissa åtgärder har vidtagits", skriver Karlshamns kommun på sin hemsida och uppmanar allmänheten att vara varsam och uppmärksam på det höga vattenståndet,

  Varningarna består under vecka 2.

  I Holjeån, Olofström, är vattennivåerna höga, men teknisk samordnare Ola Karlsson är inte så oroad.

  – Det är högt, men har varit högre tidigare, enligt min företrädare, säger Ola Karlsson.

  Hittills har bara någon cykelväg varit i farozonen, men när Holjeån har varit som mest översvämmad, före Ola Karlssons tid, så har den svämmat över Idrottsvägen.

  – På landbygden är det lite värre, där det inte finns vägtrummor. Blir det illa så får man dika ut vägarna.

  Vägtrumman under Reddvägen i Ronneby kunde inte stå emot det kraftiga vattentrycket  i Ronnebyån –  den bröts sönder.

  Flera kommuner går nu ut och varnar. Växjö har inför helgen precis hållit ett informationsmöte där allmänheten varnas för att vistas i översvämmade områden.

  – Det viktigaste är att vara försiktig, spring inte och ta kort utan var försiktig. Det är djupa vattenområden och väldigt strömt, säger Andreas Hedrén.

  Lantbrukare som får mark översvämmad får förbereda sig på att pumpa vatten, och husägare i översvämmade områden får själva ta ansvar för att stoppa vatten.

  – Det är obekvämt läge, vi i kommun- och räddningstjänst kommer inte hinna hjälpa alla. Vi fokuserar på samhällets anläggningar. Förbered att valla in eller pumpa, man får se om sitt eget hus.

  ”Om du rör dig i områden som är översvämmade eller intill kraftigt strömmande vatten, på och kring broar och fördämningar iaktta försiktighet och var uppmärksam på möjliga risker”, skriver Ronneby kommun på sin hemsida.