Rasmus från Ronneby berättar om aktionen

Blekinge Artikeln publicerades

Rasmus Törnqvist, 29, från Ronneby var med i aktionen mot isbrytaren och berättade om det riskfyllda uppdraget:
– Den första äntringsstegen drogs ner av fartygets propellrar, besättningen kastade undan den andra, men ett utslängt rep hjälpte resten av gänget ombord.

Han och hans kamrater i Greenpeace övernattade på Dragsö camping inför aktionen, medan deras små- båtar väntade i Sandhamn en bit österut. Strax efter två på natten steg de upp för att ge sig till sjöss och borda ”Nordica” strax innan gryningen.
– Det har förberetts under lång tid. Det här är inget som genomförs utan både planering och träning. Det gäller att veta vad man gör. Vi hade bestämt oss för att gå ombord på en position söder om Öland nära Blekingekusten, berättade Rasmus Törnqvist. Han var en av båtförarna på fyra småbåtar från Greenpeace som körde ut sex aktivister för bordningen.
– Sedan var vår uppgift att finnas på plats, hålla koll, och vaka över deras säkerhet, förklarade han under en hastig tankning på sjömacken Preem vid Blå Port.
– När de fattade att vi var på väg satte de i gång sina sidopropellrar och försökte lägga sig hårt åt babord, berättade Rasmus Törnqvist. Det var en manöver som försvårade och gjorde bordningen mer riskabel för folket från Greenpeace.

Genom en första äntrings- stege lyckades två aktivister komma ombord. Stegen drogs ner under den väl- diga isbrytaren när den svängde med sin sidostyrning. En form av lättare stege anbringades på far-tyget, men kastades överbord av besättningen. De första ombordvarande aktivisterna lyckades få ut ett rep som hjälpte de övriga fyra att komma ombord.
–Kustbevakningen anlände för en timma sedan och man försöker övertala dem att kliva av. Vi får se hur det går. Men de har vad de behöver med sig i matväg för att vara kvar ett bra tag, sa Rasmus Törnqvist.

Han är uppväxt i Ronneby, flyttade till Karlskrona, men bor nu i Stockholm.
Rasmus gick med i Greenpeace 2005. Han hade bara lite erfarenheter av sjön med sig genom fritidsintressen som segling och kajak. I övrigt har han lärt sig allt genom organisationens egna utbildning.
– Här handlar det om att hantera snabba småbåtar i hög fart, 30–35 knop med bland annat högfartsnavigation på schemat. Vi har tränat mycket, säger han.