Landstingets män är lönediskriminerade

Blekinge Artikeln publicerades

När landstingets räkneexperter började gräva bland siffror och statistik för 4 760 anställda uppenbarade sig en överraskande bild.
Det är männen som är mest lönediskriminerade.

En rykande färsk lönekartläggning gjordes på den jättelika arbetsplatsen med 80 procent kvinnor. Den visade överraskande att männen hade lägre lön i förhållande till kvinnorna i 39 olika arbeten. I åtta grupper gick inte skillnaden att förklara - den betecknades som en osaklig löneskillnad.
Det innebär att löneskillnaden inte gick att härleda till ålder, yrkeserfarenhet, eller individuella prestationer. Den bara fanns där.
Kvinnliga anställda var också diskriminerade - men bara fem fall hittades med "osakliga löneskillnader" (i 41 arbeten var löneskillnaderna sakligt motiverade)
– Ja det är en rätt slutsats. Män anställda i landstinget förekom i osaklig löneskillnad i flera fall. Vi har inte hunnit att analysera orsaken eller kommit fram till vad som ska göras, berättar personalcontrollern Ewa Jansson som arbetat med utredningen.
Landstingsledningen var lika förvånad:
– Det här var inte vad vi trodde. Inte för att vi utgick från att det bara skulle vara kvinnor som låg omotiverat efter. Vi trodde nog att det skulle vara likadant åt bägge hållen. Men här visar det sig att det faktiskt finns några fler grupper till nackdel för manliga anställda, säger förhandlingsstrategen Carin Hedqvist.
– Vi vet ännu för lite om vilka yrkesgrupper eller sysslor som skillnaderna har hittats i. Det får vi återkomma till.
Vad kan de bero på?
– Jag har ingen saklig förklaring att komma med. Man kan gissa på att det har med traditioner inom yrken som är kraftigt kvinnodominerade.
– Men utredningen har tydliggjort hur det ligger till. Vi har ett bra underlag att gå vidare med för framtida lönepolitik och lönestrukturer, menar Carin Hedqvist.
Härnäst ska utredningen presenteras för en liten grupp politiker i landstingets arbetsutskott nästa vecka.