Hurraropen har tystnat i flertalet avhopp

Karlskrona Artikeln publicerades
I en FN-utnämning bildades området med fokus på skärgårdsmiljön och målet att sammanföra intressen som naturvård, hållbarhet och ekonomisk utveckling. 3 bilder
Foto:Bengt Pettersson
I en FN-utnämning bildades området med fokus på skärgårdsmiljön och målet att sammanföra intressen som naturvård, hållbarhet och ekonomisk utveckling.

Med miljoner statliga och kommunala kronor framför sig startade föreningen Blekinge Arkipelag under glada tillrop.

Nu hoppar flera i styrelsen av och tycker att arbetet har gått i stå.

2010 gjordes en högtidlig ansökan till först regeringen - och sedan vidare till FN-organet Unesco. Det handlade om att göra en del av Blekinge till ett modellområde för att utveckla våra natur- och kulturvärden - hand i hand med en social och ekonomisk utveckling.

Dåvarande landshövdingen Gunvor Engström, och tre kommunalråd, skrev högtidligt under. Ett tag senare hade ansökan godkänts. Det jublades i de tre kustkommuner som var med. Sölvesborg hade valt att stå utanför.

Fem år senare är tongångarna inte lika optimistiska. Tre medlemmar i styrelsen väljer att hoppa av inför årsmötet på tisdag. Mest kritisk är vice ordförande Lars Emmelin:

– Arbetet drogs med flera problem redan från starten, bland annat i inställningen till verksamheten. Naturvården kom på undantag och en av de viktiga funktionerna, forskning och undervisning, försummades, tycker han.

I sin avsägelse säger han vidare att begreppet BBA (Biosfärområde Blekinge Arkipelag) "i stor utsträckning är antingen okänt i och utanför regionen eller har en direkt dålig image". Lars Emmelin är rädd för att den utvärdering som nu ska göras kommer att visa att BBA inte klarar sina åtaganden.

Samtidigt lovordar han ordföranden Bengt Mattsson, som också valt att hoppa av.

– Han har gjort stora ansträngningar att få arbetet att bli konkret i stället för fokus på diffusa strategier och "varumärkesbyggande".

Själv säger Bengt Mattsson:

– Jag slutar i mycket för att jag har många andra åtaganden och uppdrag. Men det finns saker som måste ses över i föreningen. Jag tycker att huvudmännen har engagerat sig för lite och borde fundera på om resurserna verkligen räcker till för att göra det arbete som behövs. Jag tror också att ordföranden ska komma från det offentliga, med bättre och närmare kontakter till kommuner och länsstyrelse.

Markus Forslund, som kliver av som länsstyrelsen representant, tillägger:

– Jag har suttit med länge och det är inte konstigt att vi växlar över till en annan medarbetare. Men jag kan nog tycka att vi inte kommit så långt som vi hoppats. Det är dags att fundera på hur föreningen ska jobba och hur organisationen ska se ut, säger han.

Valberedningens Peter Enckell är inte särskilt bekymrad över att hitta ersättare till avhopparna. Även om han också har hört talas om ett missnöje.

– De är redan klara. Det är vad jag kan säga.

Fakta

En miljon i stöd

Pengarna till den ideella föreningen Blekinge Arkipelag kommer årligen från statliga Havs- och Vattenmyndigheten, 400 000 kronor, kommunerna: Karlskrona, 300 000 kronor, Ronneby 150 000 kronor, och Karlshamn 150 000 kronor. Det mesta bekostar egen personal, lokaler och en mindre del utställningar och olika skärgårdsaktiviteter.

Visa mer...