Helikopterspaning efter nya plantor på kalhyggena

Blekinge Artikeln publicerades

Nu får länets skogsägare se upp.
Kalhyggen utan nya trädplantor avslöjas obönhörligen när Skogsstyrelsens inspektörer tar helikoptern till hjälp.
Målet är att få alla skogsägare att sköta föryngringen av skogen på ett bra sätt.

Åtta kalhyggen i timmen.
Det hoppas skogskonsulenten Anna Petersson hinna inspektera.
Och ännu mer hoppas hon på att inspektionen ska visa att skogsägarna sköter sig genom att nyplantera både rätt sorter och i rätt tid.
För att ha en chans att hinna med så många inspektioner, krävs dock att hon byter ut bilen mot helikopter. Från luften och med en dator i knät, betar hon och piloten Calle Schmidt av kalhygge efter kalhygge. Först en runda på lite högre höjd för att få en överblick. Därefter sänker piloten helikoptern till bara några meter över marken och Anna Petersson kan syna de små taniga granplantorna lite närmare.
Hennes vana ögon söker efter plantorna samtidigt som hon räknar och artbestämmer.
Hon gör också en allmän bedömning av hygget, vilken växtlighet som finns där i övrigt och om det finns naturlig återväxt av skog.
En skogsägare har tre år på sig efter en avverkning att återplantera skog.
I vissa fall sker det genom naturlig skogsföryngring men på de hyggen vi är med och inspekterar från luften, har skogsägarna planterat. Mest gran men med lite hjälp av Anna Petersson får vi också syn på en del lärkträdsplantor.
I datorn har hon kartor och ritningar över kalhyggena och redan under själva flyginspektionen sätter hon ett preliminärt omdöme. Godkänt eller underkänt.
Kanske behövs ytterligare undersökning från marken för att avgöra om de åtgärder som skogsägaren gjort är riktiga.
De kalhyggen vi tittar på, avverkades under säsongen 2008/2009. Och enligt lag har skogsägarna fram till den sista juni i år på sig att etablera ny skog där.
Vad händer om ni upp täcker ett tomt kalhygge utan nya trädplantor?
– Då tar vi kontakt med skogsägaren och informerar om vad vi sett och vilka krav vi ställer, säger Therese Nilsson som är distriktschef på Skogsstyrelsen i Blekinge.
Eftersom det här rör sig om produktionsskog har naturligtvis de seriösa skogsägarna ett eget intresse av att sköta föryngringen.
Allra helst ska ett nyligen avverkat område få nya trädplantor direkt.