Här ligger FRA:s topphemliga spaningsfartyg

Blekinge Artikeln publicerades

Svenska FRA hjälper, enligt SVT, USA att spionera på Ryssland.
I Karlskrona ligger ett av de viktigaste redskapen för signalspaning.
Inte ens ledningen på ubåtsflottiljen har insyn i vad som sker på topphemliga HMS Orion.

Under gårdagen briserade nyheten om det svenska underrättelsesamarbetet med USA. SVT:s Uppdrag granskning kan med hjälp av läckta dokument från Edward Snowden, visa på hur FRA har försett USA med hemlig information om Rysslands politiska ledning.
Exakt vilken information det handlar om är ännu inte känt, men det ska handla om så värdefulla uppgifter om ryska politiker att USA bedömt dem som unika.
På Marinbasen i Karlskrona ligger ett av FRA:s viktigaste redskap för signalspaning.
Topphemliga HMS Orion känns enkelt igen på sitt cylinderformade väder- och insynsskydd i väv. Det ska dölja antennutrustningen som finns under.
Spaningen som sker därifrån är så hemligt att inte ens besättningen känner till den. Endast FRA-personalen ombord vet vilken information som samlas in och på vilket sätt.
– Inte ens jag har den insynen, säger Jens Nykvist, som är nytillträdd flottiljchef på första ubåtsflottiljen.
– Det vi gör från ubåtsflottiljen är att vi bemannar henne och ser till att hon kan gå till sjöss. Det övriga har vi ingenting med att göra.
Sölvesborgaren Peter Jeppsson (S) är försvarspolitiker i riksdagen. Han är också sjöofficer. Han beskriver Orion som väldigt viktig i arbetet med insamling av information.
– Flygplanen är också viktiga, men de gör sina svep och sedan går de ner och landar. Fartyget har en annan uthållighet och kan samla in data och uppgifter i ett längre perspektiv. Så Orion är jätteviktig, säger han.
Spaningen anses så viktig att regeringen har fattat beslut om att ersätta Orion med ett nytt toppmodernt signalspaningsfartyg.
– Den uppgiften är så pass viktig. Vi kan inte stå utan ett signalspaningsfartyg, säger Peter Jeppsson.
Folkrättsjuristen Mark Klamberg säger till SVT att det är Sveriges geografiska läge som gör oss till en viktig samarbetspartner med USA.
– Som jag uppfattar det går mycket av rysk kommunikation genom Sverige, säger han.
Det handlar om kommunikation via kabel i Östersjön.
– Det stämmer. Och genom den lagstiftning som antogs 2008 så kan man hämta in informationen, säger Klamberg till SVT.