Eldningsförbud i länet

Blekinge Artikeln publicerades

Både i västra och östra Blekinge råder eldningsförbud.

Räddningstjänsten meddelar nu att det råder eldningsförbud i Blekinge. Förbudet gäller inom de områden där brandrisken i skog och mark är stor eller mycket stor.

Härfinns mer detaljerad information och kartor.

Grillning är när eldningsförbud råder endast tillåten i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser.

Mer information, exempelvis om behov av undantag från eldningsförbudet, finns på räddningstjänsternas hemsidor:
Västra Blekinge: Eldningsförbud
Östra Blekinge: Eldningsförbud