Braun svarar på kritiken

Blekinge Artikeln publicerades

Ingeborg Braun (S) tycker inte att det påverkar förtroendet för henne som landstingets revisor att hon inte fick ansvarsfrihet som ledamot i landstingsstyrelsen.

– Det är ju två helt olika roller, två helt olika uppdrag, säger hon.
Funderade över du över lämpligheten i att själv bli en av dem som granskar sedan du inte fick ansvarsfrihet i landstingsstyrelsen?
– Nä, det kan jag inte säga att jag gjorde. Varför skulle jag det? Det är inte jag som valt mig själv till viceordförande i revisionen. Det är partidistriktet, säger hon.

Det riktades ju krav på hela landstingsstyrelsens avgång efter förtroendekrisen. Fick det dig inte att tveka på om det fanns förtroende för dig?
– Det är mitt parti som tar ställning till det. Och jag utgår ifrån att valberedningen hade gjort de överväganden innan jag nominerades och sedan valdes till vice ordförande i revisionen.

Ingeborg Brauns kommentar till den kritik som uttryckt mot henne från förre ordförande i landstingets revision, Karl-Gustaf Johansson (M), är att den får stå för honom.
– Jag är övertygad om att jag har valts på grundlag av att mitt parti har ansett att jag har den kompetens som behövs för uppdraget, säger hon.