Bondeprotesten: ”Djur kan inte äta pengar”

Jämjö Artikeln publicerades
8 bilder
Foto:Staffan Lindbom

Över 100 bönder med traktorer deltog i jätteprotesten mot sträckningen av nya E22.

Men det är inte bara den nya vägen som upprör.

– Ingen lyssnar på oss, säger Niklas Svensson.

Det är inte bara bönder som protester. Barn, äldre, ungdomar och mammalediga slöt upp på Jändelskolans parkering inför tisdagens samrådsmöte om nya E22. Alla står för samma sak: bygg om vägen, men inte där.

– Det är inte vägen vi är emot, det är sträckningen som tar några av de bästa jordbruksmarkerna i landet. De går aldrig att ersätta, säger Niklas Svensson.

Han och hans bror Ture Svensson odlar grödor och föder upp djur. De hör till de lantbrukare som påverkas när nya E22 blir verklighet.

– Min åker klyvs mitt itu. Vi kommer att förlora mark och då förlorar vi mat till djuren och måste dra ner. Vi får kanske ersättning, det vet vi inte än, men djur kan inte äta pengar, säger Niklas Svensson.

De vill hellre se en nordligare sträckning av den nya vägen, ett förslag som Trafikverket har förkastat.

– Vi lever av och med naturen och har kanske ett annat synsätt. Det handlar inte bara om oss, det handlar även om kommande generationer. Men ingen lyssnar på oss, säger Ture Svensson.

De hoppas att Trafikverket gör en ny vägutredning där ”man även tar hänsyn till andra intressen” som Niklas Svensson uttrycker det.

– Hela Jämjö rekreationsområde ödeläggs. Där finns en massa finns en massa löpspår som bland annat används av orienterarna i Orion, men vem vill springa bredvid en motorväg?

Traktorerna fortsätter att rulla in och snart är hela parkeringen full. Markus Karlström, en av initiativtagarna till protesten, är överraskad av uppslutningen.

– Vi passerar hundrasträcket, det trodde jag aldrig när vi drog i gång det hela. Folk kommer med sina traktorer ända från Småland och Ronneby för att stötta.

Som BLT berättade i gårdagens tidning är Trafikverkets förslag att den nya E22 som börjar byggas 2020 ska gå genom jordbruksmark. Cirka 100 lantbrukare berörs direkt av sträckningen när deras mark tas i anspråk. Fem hus måste rivas för att ge plats åt den nya vägen. Det fanns andra förslag på sträckningar, men enligt myndigheten skulle de göra lika mycket intrång på åkermarken. Det håller Markus Karlström inte med om.

– Där hade vägen till större del gått genom skogsmark. Det alternativet förespråkades av 82 procent av deltagarna vid samrådsmötet som hölls 2009, men struntar man i.

Protesten handlar nästan lika mycket om bristen på respons från både Trafikverket och politiker.

– Det är två delar: dels att man bebygger högproduktiv åkermark samtidigt som Sverige inte är självförsörjande vad gäller livsmedel och det här strider mot regeringens livsmedelsstrategi, vi vill rädda våra barn och barnbarn. Men det handlar också om att makthavarna inte lyssnar. Jag har bjudit in till möte men de kommer inte. Våra röster hörs inte, säger Markus Karlström.

De hördes i alla fall under tisdagskvällen när Trafikverkets representant fick många kritiska frågor.

– Enligt vår bedömning går det inte att undvika att ta jordbruksmark i anspråk, dessutom skulle en annan sträckning inte lösa de problem vi har på E22 i dag. När planen väl är fastställd går det att överklaga till regeringen, säger Daniel Andersson från Trafikverket.

Markus Karlström och hans anhängare har en önskan.

– Vi hoppas att våra protester leder till att de gör en ny vägutredning. Hela bygget blir då försenat och det är beklagligt, men hade de lyssnat på oss från början hade vi aldrig behövt stå här i dag.