Blekingebor löper större risk att dö i hjärtinfarkt

Blekinge Artikeln publicerades

Dödligheten i hjärtinfarkt har på tio år halverats i Blekinge. Men skillnaderna i landet är stora, och blekingar löper mycket större risk att dö i hjärtinfarkt än stockholmare.

Dödligheten i hjärtinfarkt har halverats i Blekinge på tio år, detta tack vare livsstilsförbättringar och forskningsframsteg, enligt ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden. Bland annat har ballongvidgning av kranskärlen och möjligheten att upptäcka fler små hjärtinfarkter räddat liv.

Deras genomgång visar dock också att skillnaderna i landet växer. 2006 löpte Blekingebor 26 procent större risk att dö i hjärtinfarkt jämfört med stockholmare, medan skillnaden hade ökat till hela 38 procent år 2016.

– Svensk hjärtsjukvård är en av de bästa i Europa, och det är väldigt glädjande att antalet hjärtinfarkter fortsätter att minska. Nästa steg för forskningen blir att jämna ut de regionala skillnaderna och ge människor över hela landet mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fakta

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är syrebrist i hjärtat som orsakas av en blodpropp i hjärtats kranskärl.

I Sverige drabbades 25 700 personer av hjärtinfarkt under 2016, av dessa dog 6 280 personer. Varje timme drabbas 3 personer av hjärtinfarkt.

Vanliga symtom: Ihållande smärtor i bröstet som strålar ut i armar, hals, nacke, käke, mage eller rygg. Samt hjärtklappning, illamående, kallsvett, yrsel och andnöd.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Visa mer...