Anmäls av skyddsombud

Karlskrona Artikeln publicerades
Skyddsombuden slog larm om bristfällig ventilation på bussdepån i Torskors.
Foto:Marcus Palmgren
Skyddsombuden slog larm om bristfällig ventilation på bussdepån i Torskors.

Bergkvarabuss anmäls till Arbetsmiljöverket efter att inte ha kunnat visa upp protokoll från kontrollen av ventilationen.

– Hur svårt kan det vara? säger skyddsombudet.

Det har under en längre tid kommit rapporter till skyddsombudet på Bergkvarabuss depå i Karlskrona om att det är dålig arbetsmiljö med problem i ventilationen.

Den 29 juni gjordes det därför en skyddsrond där ventilationen fick kraftig kritik på flera platser i depån. I så väl konferensrum, utbildningsrum och kontor var ventilationen dålig och i omklädningsrummen var tätningslisterna på fönstren dåliga.

Enligt den anmälan som har skickats till Arbetsmiljöverket så fick Bergkvarabuss kännedom och krav på sig att åtgärda bristerna den 11 september.

Skyddsombudet Eduardo Morales gav företaget till den 29 september att uppvisa ett serviceintyg men något sådant fick han aldrig.

– De sa att det hade utfört kontrollen men jag har inte fått se några papper. Tills dess att jag får se ett protokoll anser jag att ingenting har gjorts, säger han.

Den 2 oktober var han i kontakt med en chef på företaget som menade att företaget som utfört kontrollen skulle skicka protokollet till honom.

Mer än tre veckor hann gå innan Eduardo Morales vände sig till Arbetsmiljöverket med sin anmälan.

– Hur svårt kan det vara att ta fram ett papper? säger han.

Simon Sandberg är marknadschef på Bergkvarabuss och han lovar att undersöka saken när BLT kontaktar honom. En dryg timme senare är protokollet skickat till depån i Karlskrona och då även skyddsombuden.

– Det rörde sig om en obligatorisk ventilationskontroll och protokollet verkar ha fastnat mellan avdelningarna. Nu har det kommit fram, säger han.