Andelen kvinnor i länet minskar

Blekinge Artikeln publicerades

Regioner som lockar kvinnor växer ofta, enligt Lars Westin. I Blekinge pekar dock kurvan nedåt. Några dramatiska siffror är det inte, men de senaste åren har andelen kvinnor i länet minskat:


År Andel kvinnor (%)män (%)
2005 49,7 – 50,3
2006 49,6 – 50,4
2007 49,5 – 50,5
2008 49,4 – 50,6
2009 49,3 – 50,7
2010 49,2 – 50,8
2011 49,2 – 50,8