Allt färre ejdrar i Blekinge skärgård

Blekinge Artikeln publicerades
Ejderdöden fortsätter.
Foto:Thomas Persson
Ejderdöden fortsätter.

Ejderstammen i Östersjön fortsätter att minska drastiskt.

Nu är stammen direkt hotad.

Det visar en ny rapport från Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Ejdrarna blir allt färre i Blekinge och Östersjön. Stammen har minskat drastiskt de senaste 20 åren och länge har forskarna misstänkt en direkt koppling till en allvarlig brist på tiamin, vitamin B1.

Nu bekräftar SVA att orsakerna till nedgången är tiaminbrist hos både vuxna ejdrar och ejderägg.

Bristen har påvisats genom kemisk analys av tiamin i lever och hjärna från ejderungar som samlats in i Blekinge skärgård.

Många ejdrar har också uppvisat en oförmåga att dyka, vilket är typiskt för en hjärnskada som uppstår vid brist på tiamin.

Enligt Lennart Balk, professor vid Stockholms Universitet och Torsten Mörner, statsveterinär SVA, lägger ejdrarna numera färre ägg än normalt och när väl äggen kläckts är dödligheten hos fågelungarna mycket hög.

– Vår forskning visar att tiaminbristen leder till att ejdern inte lyckas producera tillräckligt med ungar. Antalet lagda ägg är dels lägre än normalt, och när äggen kläckts dör nästan alla ungar redan under den första levnadsveckan. Antalet ungar som överlever är så lågt att bestånden omöjligen kan upprätthållas, säger statsveterinär Torsten Mörner, SVA, i ett pressmeddelande.

Tiaminbristen gör även att ejderungarna blir ett lätt byte för trutar och andra rovfåglar.

– Vi har kunnat koppla ihop tiaminbristen med ökad dödlighet hos ungarna, beteendeförändringar och även sett direkta skador i hjärnan. Beteendeförändringar och fysisk svaghet gör att ejderungarna blir ett lätt byte för trutar och andra rovfåglar.

Resultaten publicerades i dagarna i den ansedda vetenskapliga tidskriften Scientific Reports

Fakta

Tiamin - Vitamin B1

Tiamin eller vitamin B1 är ett koenzym som spelar en viktig roll vid metabolism av kolhydrater och är viktigt för normal funktion av hjärnan och centrala nervsystemet. Tiamin reglerar också hjärtfunktionen och pulsådrornas spänningstillstånd, verkar svagt vattendrivande, förbättrar inlärnings- och uppfattningsförmågan, reglerar magsäckens saltsyreproduktion och främjar tarmens peristaltik. Vidare har tiamin inflytande på lever och bukspottkörtel.

De viktigaste kostkällorna för tiamin är fläskkött, inälvsmat, bönor, ärtor, sparris, vetegroddar, jäst och i Sverige även spannmål.

Vanligt förekommande symptom vid brist är:

Inflammation i nerverna, matsmältningsproblem, hjärtbesvär, ryggskott, ischias och hudbesvär.

Tiaminbrist är ovanligt bland människor men hos bland annat fåglar har forskare noterat ett samband mellan massdöd hos fåglar och brist på tiamin. Andra arter som sedan 1970-talet har drabbats av tiaminbrist är lax och havsöring från Östersjön.

Visa mer...